phương pháp trực tiếp

kê khai nộp thuế GTGT của chi nhánh
can cu tinh thue
Phát hành hóa đơn
thue-gtgt-phuong-phap-tinh-thue-gtgt-6