phương pháp khấu trừ

THUE-GIA-TRI-GIA-TANG-HANG-PHI-MAU-DICH
hồ sơ kê khai thuế
thue-gtgt-hoan-thue-gtgt-8
thue-gtgt-hoan-thue-gtgt-10
thuế GTGT hoạt động mua bán chế tác vàng bạc đá quý
Phát hành hóa đơn
kê khai nộp thuế GTGT