Quy định về việc khấu trừ số thuế GTGT và xử phạt vi phạm hành chính về thuế

21/03/2018 611 lượt xem    

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1584/CT-KTNB ngày 21/9/2015 và công văn số 1088/CT-KTNB ngày 10/7/2015 của Cục Thuế tỉnh Long An về việc giải quyết đơn khiếu nại của Công ty TNHH Cà phê Outspan Việt Nam. Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn các Quy định về việc khấu trừ số thuế GTGT và xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế tại Công văn số 4757/TCT-CS ngày 11 tháng 11 năm 2015, cụ thể như sau:

  1. Về việc khấu trừ số thuế GTGT mà Công ty TNHH Cafe Outspan Việt Nam đã kê khai, nộp thay nhà thầu nước ngoài

– Tại Khoản 1 Điều 15 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính quy định về điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào:

“1. Có hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam”.

Căn cứ các hướng dẫn trên, Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến xử lý của Cục Thuế tỉnh Long An tại công văn số 1088/CT-KTNB ngày 10/7/2015: Công ty TNHH Cafe Outspan Việt Nam được xem xét khấu trừ số thuế GTGT mà Công ty đã kê khai, nộp thay nhà thầu nước ngoài theo chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài nếu đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Điều 15 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính.

  1. Về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế

– Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;

– Căn cứ Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế;

– Căn cứ Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế;

Căn cứ các hướng dẫn trên, đề nghị Cục Thuế tỉnh Long An xem nội dung Quyết định xử phạt hành chính số 346/QĐ-CT ngày 11/3/2015 của Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Long An, đối chiếu với nội dung khiếu nại của Công ty TNHH Cafe Outspan Việt Nam tại Đơn Khiếu nại số 1501/COV-2015 ngày 12/5/2015 và căn cứ quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính về thuế để xử lý khiếu nại đúng quy định.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO