Quy định về việc khấu trừ, hoàn thuế GTGT đối với hàng xuất khẩu của Công ty cổ phần đầu tư hợp tác kinh tế Việt Lào

29/03/2018 671 lượt xem    

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1064/CT-KT2 ngày 02/7/2015 và công văn số 1109/CT-KT2 ngày 10/7/2015 của Cục Thuế tỉnh Nghệ An về việc khấu trừ, hoàn thuế GTGT đối với hàng xuất khẩu của Công ty cổ phần đầu tư hợp tác kinh tế Việt Lào không được phía nước ngoài thanh toán. Hướng dẫn các Quy định về việc khấu trừ, hoàn thuế GTGT với hàng XK của CTCP đầu tư hợp tác kinh tế Việt Lào

(Theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế tại Công văn số 4008/TCT-CS ngày 29/09/2015). Cụ thể như sau:

Về vấn đề vướng mắc của Cục Thuế tỉnh Nghệ An

Tổng cục Thuế đã lấy ý kiến các Vụ của Bộ Tài chính (Vụ Chính sách thuế và Vụ Pháp chế). Căn cứ ý kiến tham gia của các Vụ, để có cơ sở giải quyết vướng mắc của Cục Thuế, đề nghị Cục Thuế tỉnh Nghệ An làm rõ một số nội dung sau:

  1. Cơ quan Cục Công Thương thành phố Bằng Tường, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc xác nhận Công ty HHTM XNK Xi Lai Phúc (Trung Quốc) “đã giải thể, phá sản, không hoạt động”. Cần xác định rõ Công ty Xi Lai Phúc không hoạt động nữa theo hình thức giải thể hay phá sản để xác định Công ty thật sự mất khả năng thanh toán hay không.
  2. Công ty CP đầu tư hợp tác kinh tế Việt Lào xuất khẩu cho Công ty HHTM XNK Xi Lai Phúc vào năm 2012 và năm 2014 Cục Công Thương thành phố Bằng Tường mới có văn bản xác nhận tình trạng giải thể, phá sản, không hoạt động nhưng không rõ thời điểm giải thể, phá sản, không hoạt động và tình trạng công nợ của Công ty HHTM XNK Xi Lai Phúc có bao gồm khoản nợ đối với Công ty cổ phần đầu tư hợp tác kinh tế Việt Lào không.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO