Quy định về việc chuyển lợi nhuận ra nước ngoài của nhà đầu tư

06/03/2018 834 lượt xem    

Nhà đầu tư nước ngoài làm việc tại Công ty Việt Nam muốn chuyển lợi nhuận ra nước ngoài thì cần tuân thủ các quy định gì? Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn các Quy định về việc chuyển lợi nhuận ra nước ngoài của nhà đầu tư theo hướng dẫn tại Công văn số 390/TCT-CS ngày 02 tháng 02 năm 2015, cụ thể như sau:

– Ngày 9/12/2014, Bộ Tài chính đã có công văn số 17862/BTC-TCT trả lời Cục Thuế thành phố Hà Nội và Công ty TNHH IBM Việt Nam về chính sách thuế:

Bộ Tài chính nhận được công văn số 01311014/IBMVN ngày 31/10/2014 của Công ty TNHH IBM Việt Nam về việc chuyển lợi nhuận ra nước ngoài của nhà đầu tư IBM World Trade Corporation. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam.

Ngày 12/3/2012, Bộ Tài chính đã có công văn số 3221/BTC-TCT trả lời Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và Công ty điện lực TNHH BOT Phú Mỹ 3 về thuế nhà thầu.

Ngày 24/3/2014, Tổng cục Thuế đã có công văn số 953/TCT-CS trả lời Cục Thuế thành phố Hà Nội và Công ty TNHH IBM Việt Nam về chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài.

Căn cứ các nội dung trên, giao Cục Thuế thành phố Hà Nội kiểm tra hồ sơ của Công ty TNHH IBM Việt Nam để xác định, nếu đáp ứng được các điều kiện sau thì khoản chi trả của Công ty TNHH IBM Việt Nam cho Công ty IBM nước ngoài không thuộc đối tượng áp dụng của Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính về thuế nhà thầu, cụ thể:

(i) Việc Công ty IBM nước ngoài trả trước tiền lương, bảo hiểm… cho chuyên gia chỉ là hoạt động chi hộ cho Công ty TNHH IBM Việt Nam; Khoản hoàn trả của Công ty TNHH IBM Việt Nam cho Công ty IBM nước ngoài tương ứng tổng số lương chuyên gia nước ngoài nhận được. Công ty IBM nước ngoài không thu thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác.

(ii) Thuế TNCN của các chuyên gia đã được kê khai và nộp đầy đủ trên toàn bộ thu nhập mà Công ty TNHH IBM Việt Nam đã thanh toán cho Công ty IBM nước ngoài để trả lương cho chuyên gia.

Ngày 19/11/2014, Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1411/2014 ngày 14/11/2014 của Công ty TNHH IBM Việt Nam. Tại công văn số 1411/2014 nêu trên, Công ty TNHH IBM Việt Nam cam kết:

“- Khoản thanh toán của Công ty TNHH IBM Việt Nam trả cho Công ty IBM nước ngoài chỉ đơn thuần là việc bồi hoàn lại toàn bộ tiền lương và các chi phí thực phát sinh mà Công ty IBM nước ngoài đã trả hộ Công ty TNHH IBM Việt Nam cho các chuyên gia biệt phái sang làm việc tại Việt Nam.

– Các chuyên gia biệt phái của Công ty TNHH IBM Việt Nam đều đã kê khai và nộp đầy đủ thuế TNCN cho phần thu nhập toàn cầu của mình tại Việt Nam”.

Đề nghị Cục Thuế thành phố Hà Nội kiểm tra cụ thể “khoản bồi hoàn các chi phí thực phát sinh” theo cam kết của Công ty TNHH IBM Việt Nam tại công văn số 1411/2014 nêu trên để xử lý không thu thuế nhà thầu đối với khoản chi trả của Công ty TNHH IBM Việt Nam cho Công ty IBM nước ngoài đã được kê khai và nộp thuế TNCN theo đúng quy định.

Theo trình bày của Công ty TNHH IBM Việt Nam tại công văn số 01301214/IBMVN nêu trên thì Công ty TNHH IBM Việt Nam cung cấp bổ sung hồ sơ và giải trình về một số nội dung theo yêu cầu tại công văn số 63318/CT-KT1 ngày 16/12/2014 của Cục Thuế thành phố Hà Nội.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 01231214 ngày 23/12/2014 và công văn số 01301214/IBMVN ngày 30/12/2014 của Công ty TNHH IBM Việt Nam (Đ/c: Tầng 2, Tòa nhà Pacific, 83b Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội) về chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ các nội dung trên, đề nghị Cục Thuế thành phố Hà Nội căn cứ hướng dẫn tại công văn số 17862/BTC-TCT nêu trên để hướng dẫn đơn vị cung cấp số liệu, chứng từ để chứng minh một cách phù hợp trong khoảng thời gian hợp lý.

Trong khi chờ doanh nghiệp bổ sung hồ sơ, đề nghị Cục Thuế thành phố Hà Nội đảm bảo doanh nghiệp được hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường, được chuyển lợi nhuận ra nước ngoài theo đúng quy định.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO