Quy định về ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư Nhà máy Luyện phôi thép

22/03/2018 773 lượt xem    

Đối với dự án đầu tư Nhà máy Luyện phôi thép cần đáp ứng các điều kiện gì để có thể hưởng ưu đãi thuế TNDN? Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn các Quy định về ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư Nhà máy Luyện phôi thép theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế tại Công văn số 4878/TCT-CS ngày 18 tháng 11 năm 2015, cụ thể như sau:

– Khoản 9 Điều 1 Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 2 Luật số 32/2013/QH13như sau:

“3. Doanh nghiệp có dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp tại thời điểm cấp phép hoặc cấp giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư. Trường hợp pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp có thay đổi mà doanh nghiệp đáp ứng điều kiện ưu đãi thuế theo quy định của pháp luật mới được sửa đổi, bổ sung thì doanh nghiệp được quyền lựa chọn hưởng ưu đãi về thuế suất và về thời gian miễn thuế, giảm thuế theo quy định của pháp luật tại thời điểm cấp phép hoặc theo quy định của pháp luật mới được sửa đổi, bổ sung cho thời gian còn lại:

– Khoản 1 Điều 13 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính bổ sung Khoản 2a, 2b, 2c, 2d, 2đ Điều 23 Thông tư số 78/2014/TT-BTC như sau:

“2a. Doanh nghiệp có dự án đầu tư mở rộng đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép đầu tư hoặc đã thực hiện đầu tư trong giai đoạn năm 2009 – năm 2013, tính đến kỳ tính thuế năm 2014 đáp ứng điều kiện ưu đãi thuế (lĩnh vực ưu đãi hoặc địa bàn ưu đãi bao gồm cả khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao) theo quy định của Luật số 32/2013/QH13, Luật số 71/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành thì được hưởng ưu đãi thuế đối với đầu tư mở rộng theo quy định của Luật số 32/2013/QH13, Luật số 71/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành cho thời gian còn lại kể từ kỳ tính thuế năm 2015.

Doanh nghiệp có dự án đầu tư mở rộng sản xuất đến ngày 31/12/2008 đang đầu tư xây dựng dở dang, trong năm 2009 dự án vẫn tiếp tục quá trình đầu tư xây dựng dở dang và từ năm 2010 trở đi mới hoàn thành đi vào sản xuất, kinh doanh đáp ứng điều kiện ưu đãi thuế (lĩnh vực ưu đãi hoặc địa bàn ưu đãi bao gồm cả khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao) theo quy định tại thời điểm quyết định thực hiện đầu tư mở rộng thì được lựa chọn hưởng ưu đãi đối với phần thu nhập tăng thêm từ đầu tư mở rộng theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật tại thời điểm quyết định thực hiện đầu tư mở rộng hoặc theo quy định của Luật số 32/2013/QH13, Luật số 71/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành cho thời gian còn lại kể từ kỳ tính thuế năm 2015.

– Điểm b Khoản 2 Điều 10 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của BTC sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC như sau:

“b) Doanh nghiệp có dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng điều kiện ưu đãi về địa bàn (bao gồm cả khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao) thì thu nhập được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp là toàn bộ thu nhập phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn ưu đãi trừ các khoản thu nhập nêu tại điểm a, b, c Khoản 1 Điều này.”

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2/BGĐ/1520 ngày 2/7/2015 của Công ty CP thép Pomina (Số 1 đường 27 KCN Sóng Thần II, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) về việc ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư Nhà máy Luyện phôi thép. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Trường hợp Công ty CP Thép Pomina đang hoạt động, năm 2008 có đầu tư thêm nhà máy luyện phôi thép tại KCN Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và được Ban Quản lý KCN Bà Rịa – Vũng Tàu cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 49221000139 ngày 28/10/2008 thì đây là dự án đầu tư mở rộng của Công ty.

Dự án đầu tư mở rộng khởi công năm 2009 và hoàn thành đi vào hoạt động năm 2012 thì Công ty được lựa chọn hưởng ưu đãi đối với thu nhập phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh của dự án đầu tư Nhà máy luyện phôi thép trong KCN Phú Mỹ theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật tại thời điểm được cấp Giấy chứng nhận đầu tư để thực hiện dự án đầu tư mở rộng hoặc theo quy định của Luật số 32/2013/QH13, Luật số 71/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành cho thời gian còn lại kể từ kỳ tính thuế năm 2015.

Về chính sách ưu đãi thuế đối với hoạt động gia công luyện phôi thép cho các doanh nghiệp khác: Tổng cục Thuế ghi nhận kiến nghị của Công ty và trình cấp có thẩm quyền xem xét, hướng dẫn.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO