Quy định về ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư mở rộng

28/03/2018 775 lượt xem    

Ngày 13/4/2015 của Công ty TNHH Young Fast Optoelectronics (Việt Nam) (Đ/C: Lô CN2-1, KCN Thạch Thất – Quốc Oai – Thạch Thất – Hà Nội) – Cục Thuế thành phố Hà Nội có gửi công văn số 2015049/YFOVC yêu cầu Tổng cục Thuế hướng dẫn về chính sách thuế và công văn số 34631/CT-HTr ngày 8/6/2015 của Cục Thuế Thành phố Hà Nội. Hướng dẫn các Quy định về ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư mở rộng. (Theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế tại Công văn số 3592/TCT-CS ngày 03/09/2015). Cụ thể như sau:

1.Về chính sách ưu đãi thuế TNDN

Theo Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN (Điều 33, Điểm b Khoản 3 Điều 34 và Khoản 5 Điều 35) thì cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư được áp dụng thuế suất 10% trong 15 năm, miễn thuế 04 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 09 năm tiếp theo.

– Tại Danh mục A Phụ lục I ban hành kèm Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư quy định:

“A. Danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư

  1. Sản xuất vật liệu mới, năng lượng mới; sản xuất sản phẩm công nghệ cao, công nghệ sinh học, công nghệ thông tin; cơ khí chế tạo
  2. Sản xuất vật liệu composit, các loại vật liệu xây dựng nhẹ, vật liệu quý hiếm.

  1. Sản xuất chất bán dẫn và các linh kiện điện tử kỹ thuật cao; sản xuất sản phẩmphần mềm, nội dung thông tin số; cung cấp các dịch vụ phần mềm, nghiên cứu công nghệ thông tin, đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin…”

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Young Fast Optoelectronics (Việt Nam) sản xuất linh kiện điện tử và thiết bị ngoại vi máy tính nếu thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư theo quy định thì Công ty được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo quy định. Việc xác nhận Công ty có phải là doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghệ cao thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư hay không đề nghị Công ty liên hệ với cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực khoa học công nghệ để được hướng dẫn cụ thể.

Trường hợp Công ty không đáp ứng điều kiện để là doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư thì Công ty rà soát các điều kiện ưu đãi khác (nếu có, như địa bàn đầu tư, số lao động sử dụng…) để xác định ưu đãi thuế TNDN phù hợp.

2.Về ưu đãi thuế TNDN với dự án đầu tư mở rộng

Trường hợp năm 2015, Công ty có thực hiện dự án đầu tư mở rộng theo quy định thì đề nghị Công ty thực hiện theo quy định. (Tại Khoản 6 Điều 18 TT 78/2014/TT-BTCngày 18/06/2014 và TT 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của BTC).

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO