Quy định về ưu đãi thuế TNDN của Công ty TNHH Điện tử Foster Quảng Ngãi

07/03/2018 601 lượt xem    

Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn các Quy định về ưu đãi thuế TNDN của Công ty TNHH Điện tử Foster Quảng Ngãi theo hướng dẫn tại Công văn số 487/TCT-CS ngày 06 tháng 02 năm 2015, cụ thể như sau:

Theo báo cáo của Cục Thuế tại công văn số 2315/CT-KTr2 ngày 17/12/2014, địa điểm đầu tư, ngành nghề kinh doanh và lao động của Công ty TNHH Điện tử Foster Quảng Ngãi vẫn giữ nguyên như cơ cấu hoạt động của Chi nhánh Công ty TNHH Điện tử Foster Đà Nẵng tại Quảng Ngãi trước đây.

Ngày 28/01/2015, Tổng cục Thuế nhận được công văn số 25/FVQ ngày 20/01/2015 của Công ty TNHH Điện tử Foster Quảng Ngãi bổ sung thông tin xác định ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo công văn 2315/CT-KTr2 ngày 17/12/2014 của Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi (bản photocopy công văn đính kèm). Tại công văn, Công ty TNHH Foster Quảng Ngãi cung cấp bổ sung các tài liệu liên quan đến việc xác định ưu đãi… của Chi nhánh Công ty.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2315/CT-KTr2 ngày 17/12/2014 của Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi về ưu đãi thuế TNDN của Công ty TNHH Điện tử Foster Quảng Ngãi, về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Để có cơ sở xem xét trả lời theo đúng quy định, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế kiểm tra các thông tin Công ty báo cáo để xác định rõ tình hình thực tế của Công ty.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

 

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO