Quy định về thuế TNDN tại Việt Nam đối với Dự án đầu tư tại nước ngoài

02/03/2018 809 lượt xem    

Công văn Số: 1552/TCT-DNL
V/v: Thuế TNDN tại Việt Nam đối với Dự án đầu tư tại nước ngoài (An-Giê-Ri)

 

Kính gửi: Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí.

TCT nhận được công văn số 3310/TDKT-KT&KT của Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) đề nghị hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập từ Dự án Lô 433A&416B do PVEP đầu tư tại Cộng hòa An-Giê-Ri Dân chủ và Nhân dân (sau đây gọi là An-Giê-Ri). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 1 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của BTC hướng dẫn:

Doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ở nước ngoài chuyển phần thu nhập sau khi đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp ở nước ngoài của doanh nghiệp về Việt Nam đối với:

Các nước đã ký Hiệp định tránh đánh thuế hai lần thì thực hiện theo quy định của Hiệp định;

Đối với các nước chưa ký Hiệp định tránh đánh thuế hai ln thì:

Trường hợp thuế thu nhập doanh nghiệp ở các nước mà doanh nghiệp đầu tư chuyển về có mức thuế suất thuế TNDN thấp hơn thì:

Thu phần chênh lệch so với số thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo Luật thuế thu nhập doanh nghiệp của Việt Nam.

– Doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài có thu nhập từ hoạt động:

+ Sản xuất tại nước ngoài

+ Kinh doanh tại nước ngoài

Thực hiện kê khai và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo:

Quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành của Việt Nam

Kể cả trường hợp doanh nghiệp đang được hưởng:

+ Ưu đãi miễn thuế thu nhập

+ Giảm thuế thu nhập

Theo quy định của nước doanh nghiệp đầu tư.

Mức thuế suất thuế TNDN để:

+ Tính thuế

+ Kê khai thuế

đối với các Khoản thu nhập từ nước ngoài là:

22% (từ ngày 01/01/2016 là 20%)

Không áp dụng mức thuế suất ưu đãi (nếu có) mà doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài đang được hưởng theo Luật Thuế TNDN hiện hành.

– Trường hợp Khoản thu nhập từ dự án đầu tư tại nước ngoài đã chịu:

+ Thuế TNDN 

+ Một loại thuế có bản chất tương tự như thuế TNDN ở nước ngoài;

Khi tính thuế TNDN phải nộp tại Việt Nam, doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài được trừ số thuế đã nộp ở nước ngoài hoặc đã được đối tác nước tiếp nhận đầu tư trả thay (k cả thuế đối với tiền lãi cổ phần), nhưng số thuế được trừ không vượt quá số thuế thu nhập tính theo quy định của Luật thuế TNDN của Việt Nam. Số thuế TNDN Việt Nam đầu tư ra nước ngoài được:

+ Miễn

+ Giảm

đối với phần lợi nhuận được hưởng từ dự án đầu tư ở nước ngoài theo luật pháp của nước doanh nghiệp đầu tư cũng được trừ khi xác định số thuế TNDN phải nộp tại Việt Nam.

– Hồ sơ đính kèm khi kê khai và nộp thuế của doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài đối với Khoản thu nhập từ dự án đầu tư tại nước ngoài bao gồm:

+ Bản chụp Tờ khai thuế thu nhập ở nước ngoài có xác nhận của người nộp thuế;

+ Bản chụp chứng từ nộp thuế ở nước ngoài có xác nhận của người nộp thuế hoặc bản gốc xác nhận của cơ quan thuế nước ngoài về số thuế đã nộp hoặc bản chụp chứng từ có giá trị tương đương có xác nhận của người nộp thuế.

– Khoản thu nhập từ dự án đầu tư tại nước ngoài được kê khai vào quyết toán thuế TNDN của năm có chuyển phần thu nhập về nước theo quy định của pháp luật về:

Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài.

Khoản thu nhập (lãi); Khoản lỗ phát sinh từ dự án đầu tư ở nước ngoài không được trừ vào số lỗ, số thu nhập (lãi) phát sinh trong nước của doanh nghiệp khi tính thuế TNDN.”

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp PVEP có thu nhập từ Dự án dầu khí Lô 433A & 416B tại An-Giê-Ri và đã nộp thuế TNDN tại An-Giê-Ri thì PVEP có trách nhiệm khai thuế, nộp thuế và cung cấp hồ sơ, chứng từ đính kèm theo quy định của pháp luật. Khi xác định s thuế TNDN phải nộp tại Việt Nam đối với thu nhập từ Dự án dầu khí Lô 433A & 416B, PVEP được trừ số thuế TNDN tương ứng với tỷ lệ tham gia của PVEP trong Dự án dầu khí Lô 433A & 416B đã nộp tại An-Giê-Ri, số thuế được trừ tối đa bằng số thuế TNDN mà PVEP phải nộp theo quy định pháp luật tại Việt Nam đối với thu nhập từ dự án dầu khí Lô 433A & 416B.

Tổng cục Thuế thông báo để Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí biết và thực hiện.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO