Quy định về thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng tài sản thế chấp trong vụ án EPCO

29/03/2018 859 lượt xem    

Mục lục bài viết

Hướng dẫn Quy định về thuế TNDN với hoạt động chuyển nhượng TS thế chấp trong vụ án EPCO. (Theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế tại Công văn số 4038/TCT-CS ngày 30/09/2015). Cụ thể như sau:

– Tại khoản 4 Điều 17 TT 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của BTC về thuế TNDN quy định:

“4. Trường hợp tổ chức tín dụng nhận giá trị BĐS là TS bảo đảm tiền vay để thay thế cho việc thực hiện nghĩa vụ được bảo đảm thì tổ chức tín dụng khi được phép chuyển nhượng BĐS theo quy định của pháp luật phải kê khai nộp thuế thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản vào Ngân sách Nhà nước.

Trường hợp bán đấu giá bất động sản là tài sản bảo đảm tiền vay thế số tiền thu được thực hiện thanh toán theo quy định của Chính phủ về bảo đảm tiền vay của các tổ chức tín dụng và kê khai nộp thuế theo quy định.

Sau khi thanh toán các khoản tín, số tiền còn lại được trả cho các tổ chức kinh doanh đã thế chấp BĐS để bảo đảm tiền vay.

Trường hợp tổ chức tín dụng được phép chuyển nhượng BĐS đã được thế chấp theo quy định của pháp luật để thu hồi vốn nếu không xác định được giá vốn của BĐS thế giá vốn được xác định bằng (=) vốn vay phải trả theo hợp đồng thế chấp bất động sản cộng (+) chi phí lãi vay chưa trả đến thời điểm phát mãi bất động sản thế chấp theo hợp đồng tín dụng cộng (+) các khoản chi phí phát sinh khi chuyển nhượng bất động sản nếu có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.”

– Căn cứ điểm 3 Thông báo số 175/TB-VPCP ngày 3/9/2004 của Văn phòng Chính phủ, ngày 20/10/2004, BTC đã ban hành công văn số 11904 TC/TCT hướng dẫn về thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng tài sản thế chấp của các Ngân hàng trong vụ án EPCO – Minh Phụng.

– Căn cứ công văn 11904 TC/TCT nêu trên, Chi cục Thuế thành phố Vũng Tàu đã không thu thuế TNDN từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất khi NHTM cổ phần Vũng Tàu làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất tại số 24 Trần Phú, P1, TP Vũng Tàu từ vụ án EPCO – Minh Phụng sang đứng tên

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 100/VCSB/2015 ngày 06/04/2015 công văn số 114/VCSB/2015 ngày 07/08/2015 của Hội đồng thanh lý NHTM cổ phần Vũng Tàu (Địa chỉ: 19/3 Hoàng Hoa Thám, P3, TP Vũng Tàu) về thuế thu nhập chuyển nhượng bất động sản thuộc vụ án EPCO – Minh Phụng, sau khi nhận được ý kiến của Bộ Tư pháp (công văn số 2404/BTP-PLDSKT ngày 06/07/2015) và UBND tỉnh Bà Rìa – Vũng Tàu công văn số 6682/UBND.VP ngày 10/09/2015) và báo cáo của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tại công văn số 2647/CT-KT2 ngày 27/4/2015. Tổng cục Thuế đã báo cáo lãnh đạo BTC và có ý kiến như sau:

NHTM cổ phần Vũng Tàu theo đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ngân hàng ngày 14/7/2008; đây được coi là hoạt động chuyển nhượng tài sản thế chấp của vụ án EPCO – Minh Phụng nhằm mục đích thu hồi nợ đảm bảo vốn vay của NHTM cổ phần Vũng Tàu.

Nay NHTM cổ phần Vũng Tàu lại tiếp tục chuyển giao tải sản nhà đất tại số 24 Trần Phú, P1, TP Vũng Tàu đứng tên NHTM cổ phần Vũng Tàu cho trung tâm bán đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để tiến hành bán đấu giá. Theo Hợp đồng mua bán TS bán đấu giá số 06/HĐ-MB ngày 22/01/2015 của Trung tâm dịch vụ bán đấu giá TS tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, người bán đấu giá là Hội đồng thanh lý NHTM cổ phần Vũng Tàu và người mua TS bán đấu giá là Công ty TNHH Lê Hoàng thì Hội đồng thanh lý NHTM cổ phần Vũng Tàu phải kê khai nộp thuế TNDN từ hoạt động chuyển nhượng BĐS. (Theo quy định tại khoản 4 Điều 17 Thông tư số 78/2014/TT-BTC nêu trên.)

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO