QUY ĐỊNH VỀ THUẾ SUẤT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG CHO DOANH NGHIỆP CHẾ XUẤT

12/07/2021 931 lượt xem    

Công văn 41472/CT-TTHT năm 2020 về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất

Kính gửi: Công ty cổ phần dụng cụ HSTC Việt Nam

Trả lời công văn số 0420/CV-HSTC ngày 24/4/2020 của Công ty cổ phần dụng cụ HSTC Việt Nam (sau đây gọi là Công ty); về thuế GTGT dịch vụ cung cấp cho doanh nghiệp trong khu chế xuất. Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 10 Điều 2 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế quy định:

“Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

10. Doanh nghiệp chế xuất là doanh nghiệp được thành lập vả hoạt động trong khu chế xuất hoặc doanh nghiệp chuyên sản xuất sản phẩm để xuất khẩu hoạt động trong khu công nghiệp, khu kinh tế.

Doanh nghiệp chế xuất không nằm trong khu chế xuất được ngăn cách với khu vực bên ngoài theo các quy định áp dụng đối với khu phi thuế quan tại pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.”

Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP quy định thi hành một số điều Luật Thuế GTGT:

Tại Khoản 20 Điều 4 quy định:

Điều 4. Đối tượng không chịu thuế GTGT

20. …

Hàng hóa, dịch vụ được mua bán giữa nước ngoài với các khu phi thuế quan và giữa các khu phi thuế quan với nhau.

Khu phi thuế quan bao gồm:

Khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất, kho bảo thuế, khu bảo thuế, kho ngoại quan, khu kinh tế thương mại đặc biệt, khu thương mại – công nghiệp và các khu vực kinh tế khác được thành lập và được hưởng các ưu đãi về thuế như khu phi thuế quan theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Quan hệ mua bán trao đổi giữa các khu này với bên ngoài là quan hệ xuất, nhập khẩu

Tại Điều 9 quy định:

“Điều 9. Thuế suất 0%”

1. Thuế suất 0%:

Áp dụng đối với:

  • Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu
  • Hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài và ở trong khu phi thuế quan
  • Vận tải quốc tế

Hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu; trừ các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% hướng dẫn tại khoản 3 Điều này.

Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu là hàng hóa, dịch vụ được bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan; hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho khách hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật.

b) Dịch vụ xuất khẩu bao gồm:

Dịch vụ cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài tiêu dùng ở ngoài Việt Nam;

Cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở và tiêu dùng trong khu phi thuế quan.

Cá nhân ở nước ngoài là người nước ngoài không cư trú tại Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và ở ngoài Việt Nam trong thời gian diễn ra việc cung ứng dịch vụ. Tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan là tổ chức, cá nhân có đăng ký kinh doanh và các trường hợp khác theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

2. Điều kiện áp dụng thuế suất 0%:

b) Đối với dịch vụ xuất khẩu:

Có hợp đồng cung ứng với tổ chức, cá nhân ở nước ngoài hoặc ở trong khu phi thuế quan;

Có chứng từ thanh toán tiền dịch vụ xuất khẩu qua ngân hàng, chứng từ khác theo quy định;

Tại Điều 11 quy định về mức thuế suất 10%

“Điều 11. Thuế suất 10%

Thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này.

Quy định về thuế suất thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp chế xuất

Căn cứ các quy định trên, Cục Thuế TP Hà Nội trả lời nguyên tắc như sau:

Trường hợp dịch vụ của Công ty được cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở trong khu phi thuế quan và tiêu dùng trong khu phi thuế quan thì được xác định là dịch vụ xuất khẩu và áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%; nếu thỏa mãn điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC nêu trên.

Khu phi thuế quan được xác định theo quy định tại Khoản 20 Điều 4 Thông tư 219/2014/TT-BTC.

Trong quá trình thực hiện vướng mắc, đề nghị Công ty liên hệ với Chi cục Thuế huyện Thanh Trì.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty cổ phần dụng cụ HSTC Việt Nam được biết và thực hiện..

Các bài viết liên quan:

Mọi chi tiết xin liên hệ:

  • Hãng kiểm toán Calico
  • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội,
  • Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
  • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
  • Hotline: 0966.246.800
  • Email: calico.vn@gmail.com
  • Website: kiemtoancalico.com | www.calico.vn

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO