Hướng dẫn về thuế suất thuế GTGT 0%

07/01/2019 593 lượt xem    

 4375/TCT-CS
V/v thuế suất thuế GTGT

Kính gửi: Công ty TNHH I.I.T.S.
(Tòa nhà Waseco,10 Phổ Quang, P.2, Q. Tân Bình, TP Hồ Chí Minh)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 07/14-IITS ngày 19/8/2014 của Công ty TNHH I.I.T.S về thuế suất thuế GTGT 0% . Vê vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

Điều 9. Thuế suất 0%

1 Thuế suất 0%: áp dụng đối với hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài và ở trong khu phi thuế quan; vận tải quốc tế; hàng hoá, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu, trừ các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% hướng dẫn tại khoản 3 Điều này.

Hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu là hàng hoá, dịch vụ được bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan; hàng hoá, dịch vụ cung cấp cho khách hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật.

2. Điều kiện áp dụng thuế suất 0%:

b) Đối với dịch vụ xuất khẩu:

– Có hợp đồng cung ứng dịch vụ với tổ chức, cá nhân ở nước ngoài hoặc ở trong khu phi thuế quan;

– Có chứng từ thanh toán tiền dịch vụ xuất khẩu qua ngân hàng và các chứng từ khác theo quy định của pháp luật;

3. Các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% gồm:

– Các dịch vụ sau cung ứng tại Việt Nam cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài không được áp dụng thuế suất 0% gồm:

+ Dịch vụ cung cấp gắn với việc bán, phân phối, tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa tại Việt Nam.”

Căn cứ hướng dẫn nêu trên và theo trình bay của Công ty tại công văn số 05/14-IITS ngày 25/4/2014, Công ty là đại lý của WIS để cung cấp dịch vụ giám định (cân, lấy mẫu, gửi mẫu. . .) cho các lô bông nhập khẩu mà WIS nhận làm dịch vụ giám định cho các người bán ở nước ngoài nên dịch vụ mà Công ty cung cấp gắn với việc bán, phân phối, tiêu thụ bông tại Việt Nam nên thuộc trường hợp không áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 0%.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty TNHH I.I.T.S biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO