Quy định về miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

21/03/2018 822 lượt xem    

Mục lục bài viết

Trường hợp Công ty TNHH MTV Xây dựng Thiên Vạn Phát được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu và ngành nghề kinh doanh không thuộc lĩnh vực kinh doanh có điều kiện thì Công ty có được hưởng ưu đãi thuế TNDN không? Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn các Quy định về miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế tại Công văn số 4762/TCT-CS ngày 11 tháng 11 năm 2015, cụ thể như sau:

– Tại điểm b, khoản 2, Điều 18 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/12/2012 của Bộ Tài chính quy định:

“b) Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp là doanh nghiệp đăng ký kinh doanh doanh lần đầu, trừ các trường hợp sau:

b.1) Doanh nghiệp thành lập trong các trường hợp chia, tách, sáp nhập, hợp nhất theo quy định của pháp luật.

b.2) Doanh nghiệp thành lập do chuyển đổi hình thức doanh nghiệp, chuyển đổi sở hữu (bao gồm cả trường hợp thành lập doanh nghiệp mới nhưng tài sản, địa điểm kinh doanh, ngành nghề kinh doanh … vẫn kế thừa của doanh nghiệp cũ để tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh).

b.3) Doanh nghiệp tư nhân, Công ty trách nhiệm hữu hạn mới thành lập mà chủ doanh nghiệp là chủ hộ kinh doanh cá thể và không có thay đổi về ngành nghề kinh doanh trước đây.

b.4) Doanh nghiệp tư nhân, Công ty hợp danh, Công ty trách nhiệm hữu hạn, Công ty cổ phần hoặc Hợp tác xã mới thành lập mà người đại diện theo pháp luật là người có số vốn góp cao nhất đã tham gia hoạt động kinh doanh với vai trò là người đại diện theo pháp luật, thành viên hợp danh hoặc người có số vốn góp cao nhất trong các doanh nghiệp đang hoạt động hoặc đã giải thể nhưng chưa được 12 tháng tính từ thời điểm giải thể doanh nghiệp cũ đến thời điểm thành lập doanh nghiệp mới.”

– Tại điểm c, khoản 2, Điều 18 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/12/2012 của Bộ Tài chính quy định về nguyên tắc áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:

“c) Dự án đầu tư là tập hợp các đề xuất bỏ vốn trung và dài hạn để tiến hành các hoạt động đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Trường hợp doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư mà dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư dưới mười lăm (15) tỷ đồng Việt Nam và không thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện thì hồ sơ để xác định dự án đầu tư là giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.”

– Tại khoản 1, Điều 42 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định:

“1. Nhà đầu tư không phải đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện.”

– Tại phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định:

STT Tỉnh Địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn Địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn
53 Cà Mau Toàn bộ các huyện Thành phố Cà Mau

– Tại khoản 4, Điều 15 Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định về thuế suất ưu đãi như sau:

“4. Thuế suất ưu đãi 20% áp dụng trong thời gian 10 năm đối với doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.”

– Tại khoản 3, Điều 16 Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định về miễn thuế, giảm thuế như sau:

“3. Miễn thuế 2 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo đối với doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.”

Trả lời công văn số số 1307/CT-TTrT ngày 10/9/2015 của Cục Thuế tỉnh Cà Mau đề nghị trả lời vướng mắc về miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ theo các quy định nêu trên và theo nội dung nêu tại công văn số 1307/CT-TTrT ngày 10/9/2015 của Cục Thuế tỉnh Cà Mau thì:

Trường hợp Công ty TNHH MTV Xây dựng Thiên Vạn Phát được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu số 2001091613 ngày 12/9/2012, đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 19/5/2015, có vốn điều lệ là 5 tỷ, có trụ sở tại số 72A/115 khóm 8, phường 7, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau (thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn theo quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ) và ngành nghề kinh doanh không thuộc lĩnh vực kinh doanh có điều kiện. Do đó đề nghị Cục Thuế tỉnh Cà Mau rà soát, nếu Công ty không thuộc các trường hợp quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 18 Thông tư số 123/2012/TT-BTC nêu trên thì Công ty được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo diện doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư theo điều kiện thực tế đáp ứng.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

 

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO