Quy định về khôi phục mã số thuế của Doanh nghiệp tư nhân

06/03/2018 752 lượt xem    

Doanh nghiệp tư nhân muốn khôi phục mã số thuế thì cần tuân thủ các quy định gì? Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn các Quy định về khôi phục mã số thuế của Doanh nghiệp tư nhân theo hướng dẫn tại Công văn số 417/TCT-KK ngày 03 tháng 02 năm 2015, cụ thể như sau:

– Tại Khoản 6, Điều 158 Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005:

“6. Trường hợp doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải giải thể trong thời hạn sáu tháng, kể từ ngày bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Trình tự và thủ tục giải thể được thực hiện theo quy định tại Điều này.

Sau thời hạn sáu tháng quy định tại khoản này mà cơ quan đăng ký kinh doanh không nhận được hồ sơ giải thể doanh nghiệp thì doanh nghiệp đó coi như đã được giải thể và cơ quan đăng ký kinh doanh xoá tên doanh nghiệp trong sổ đăng ký kinh doanh . . . “

– Tại Khoản 2, Điều 165 Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005:

“2. Doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và bị xoá tên trong sổ đăng ký kinh doanh trong các trường hợp sau đây:

đ) Không báo cáo về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp với cơ quan đăng ký kinh doanh trong mười hai tháng liên tục;

e) Ngừng hoạt động kinh doanh một năm liên tục mà không thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh;. . . “

– Tại Khoản 2, Điều 15 Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế:

“2. Đối với người nộp thuế ngừng khai thuế, nộp thuế nhưng không khai báo với cơ quan thuế

Quá thời hạn nộp tờ khai và nộp thuế, sau ba lần gửi Thông báo yêu cầu người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế, nếu không có phản hồi từ phía người nộp thuế thì cơ quan thuế liên hệ với chính quyền địa phương để nắm bắt thông tin, tình hình thực tế về sự tồn tại của người nộp thuế.

b) Trường hợp người nộp thuế không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký kinh doanh và không xác định được tung tích thì cơ quan thuế phối hợp với chính quyền địa phương lập biên bản xác nhận về tình trạng không còn hoạt động tại địa điểm kinh doanh của người nộp thuế. Cơ quan thuế cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu đăng ký thuế của ngành Thuế, thông báo công khai tình trạng của người nộp thuế và phối hợp cùng cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện các thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký doanh nghiệp đồng thời chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy đinh của Luật Doanh nghiệp, Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành. “

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 70/CT-KK&KTT ngày 15/1/2015 của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp đề nghị khôi phục mã số thuế của Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Thành Tài. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ các quy định nêu trên, qua xem xét trường hợp DNTN Thành Tài bị Chi cục Thuế huyện Hồng Ngự đóng mã số thuế với lý do doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh theo thông báo số11/TB-CCT ngày 14/01/2011, nay đề nghị khôi phục mã số thuế để tiếp tục hoạt động và thực hiện nghĩa.vụ thuế, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp kiểm tra thực tế hoạt động của DNTN Thành Tài, xử lý hành vi vi phạm của doanh nghiệp về đăng ký kinh doanh, vi phạm về thuế theo quy định hiện hành.

– Trường hợp vi phạm của doanh nghiệp bị Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp ra Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì doanh nghiệp phải làm thủ tục giải thể theo quy định của Luật doanh nghiệp. Cơ quan thuế không khôi phục mã số thuế của doanh nghiệp trong trường hợp này.

– Trường hợp vi phạm của doanh nghiệp không bị Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp ra Quyết định thu hồi Giấy.chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp báo cáo để Tổng cục Thuế khôi phục mã số thuế của DNTN Thành Tài, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động kinh doanh và thực hiện nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước theo quy định hiện hành.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

 

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO