Quy định về khấu trừ thuế GTGT đối với hàng xuất khẩu

15/03/2018 680 lượt xem    

Số: 2433/TCT-CS
V/v: chính sách thuế GTGT.

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Kiên Giang.

Trả lời:

+ Công văn số 432/CT-THNVDT ngày 11/05/2015

+ Công văn số 357/CT-THNVDT ngày 15/04/2015

Của Cục Thuế tỉnh Kiên Giang hỏi về việc khấu trừ thuế GTGT đối với hàng xuất khẩu,

Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 2 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính bổ sung khoản 3a vào Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đối tượng không chịu thuế GTGT.

Căn cứ Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế suất 0%.

Căn cứ khoản 1 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào.

Căn cứ điểm a khoản 9 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi khoản 2 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào.

Căn cứ điểm b khoản 9 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính bổ sung khoản 14a vào Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào.

Căn cứ các quy định trên, Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến xử lý của Cục Thuế tỉnh Kiên Giang nêu tại công văn số 432/CT-THNVDT ngày 11/05/2015. Theo đó, từ ngày 01/01/2015, Công ty cổ phần Kiên Hùng sản xuất sản phẩm bột cá là:

  • Thức ăn cho gia súc, gia cầm, thủy sản
  • Thức ăn cho vật nuôi khác

Thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT thì:

Sản phẩm bột cá xuất khẩu thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%.

Công ty cổ phần Kiên Hùng được khấu trừ và hoàn thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ phục vụ cho sản xuất mặt hàng bột cá xuất khẩu nếu đáp ứng các điều kiện về khấu trừ, hoàn thuế GTGT theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Kiên Giang biết./.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO