Quy định về khấu trừ thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu bị tổn thất

26/03/2018 764 lượt xem    

Đối với hàng hóa nhập khẩu bị tổn thất cần tuân thủ quy định gì về khấu trừ thuế GTGT? Bài viết hướng dẫn các Quy định về khấu trừ thuế GTGT với hàng hóa nhập khẩu bị tổn thất. (Theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế tại Công văn số 3217/TCT-CS ngày 11/08/2015). Cụ thể như sau:

– TCT có văn bản gửi Tổng cục Hải quan đề nghị Tổng cục Hải quan có ý kiến. Ngày 18/5/2015 Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

“1. Xử lý hoàn thuế GTGT các trường hợp nộp nhầm; nộp thừa đối với tờ khai hải quan đăng ký trước ngày 01/1/2014:

Căn cứ quy định tại Điều 131 TT 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010; Điều 130 TT128/2013/TT-BTC của BTC hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu thì:

“Trường hợp người nộp thuế nộp nhầm, nộp thừa thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu cho cơ quan hải quan trong năm, ngân sách mà người nộp thuế hoặc cơ quan hải quan phát hiện thì thực hiện điều chỉnh theo mẫu số C1-07 ban hành kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài chính), đồng thời người nộp thuế nộp bản chính giấy nộp tiền, cơ quan hải quan xác nhận, ký tên, đóng dấu đơn vị lên mặt trước bản chính của giấy nộp tiền vào ngân sách Nhà nước số tiền thuế giá trị gia tăng đã điều chỉnh sang khoản thuế khác chuyển Kho bạc Nhà nước điều chỉnh.

Các trường hợp thuế giá trị gia tăng nộp nhầm, nộp thừa khác cơ quan hải quan xác nhận số tiền thuế nộp nhầm, nộp thừa để cơ quan thuế thực hiện hoàn trả người nộp thuế theo quy định. ”

Trường hợp người nộp thuế nộp nhầm, nộp thừa thuế GTGT hàng nhập khẩu cho cơ quan hải quan, cơ quan hải quan xác nhận số tiền thuế nộp nhầm, nộp thừa để cơ quan thuế thực hiện hoàn trả người nộp thuế theo quy định.

2.Trường hợp nộp nhầm, nộp thừa thuế GTGT đối với các tờ khai hải quan đăng ký từ ngày 01/1/2014 trở đi và những tờ khai thuộc đối tượng nộp nhầm, nộp thừa thuế trước ngày 31/12/2014 nhưng chưa kê khai khấu trừ tại cơ quan thuế:

Thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 18304/BTC-TCHQ ngày 16/12/2014 của Bộ Tài chính, Điều 49, Điều 132 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

3.Căn cứ quy định tại Điều 18 Luật thuế XNK số 45/2005/QH11 thì: 

“Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đang trong quá trình giám sát của cơ quan hải quan nếu bị hư hỏng, mất mát được cơ quan, tổ chức  thẩm quyền giám định chứng nhận thì được xét giảm thuế. Mức giảm thuế tương ứng với tỷ lệ tổn thất thực tế của hàng hóa”;

– Căn cứ Điều 22 Luật Hải quan quy định về địa điểm làm thủ tục hải quan;

Trường hợp của Công ty cổ phần Thép Đà Nẵng:

Ngày 31/12/2014 Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Đà Nẵng – Cục Hải quan TP. Đà Nẵng đã có công văn số 3017/HQCĐN gửi Công ty CP thép Đà Nẵng với nội dung: Sau khi thông quan lô hàng nhập khẩu, Công ty đã nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu (căn cứ theo số lượng hóa đơn của người bán và đơn giá của hợp đồng xuất khẩu), Công ty tự thuê tổ chức giám định độc lập để xác định về số lượng và chất lượng của lô hàng tại kho công ty. Công ty giám định lô hàng, xác định hàng hóa bị giao thiếu về số lượng; không đúng chất lượng theo hợp đồng. 

Khi thuê Công ty giám định lô hàng, Công ty không thông báo đến cơ quan hải quan, không nộp kết quả giám định và các chứng từ liên quan cho cơ quan hải quan, đối chiếu với các quy định nêu trên thì hàng hóa của Công ty không còn nằm trong sự kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan, do đó, cơ quan Hải quan không có cơ sở xác định đối với hàng hóa bị tổn thất để xác nhận số tiền thuế GTGT nộp thừa của Công ty.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 482/CT-KTT1 ngày 10/2/2015; công văn số 156/CT-KTT1 ngày 15/1/2015 của Cục Thuế thành phố Đà Nẵng về khấu trừ thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu bị tổn thất. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại công văn trả lời doanh nghiệp, đề nghị Tổng cục Thuế yêu cầu doanh nghiệp thực hiện theo nội dung công văn số 3017/HQCĐN ngày 31/12/2014 của Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Đà Nẵng – Cục Hải quan TP Đà Nẵng nêu trên và không yêu cầu cơ quan Hải quan xác nhận số tiền thuế nộp nhầm, nộp thừa.”

Căn cứ ý kiến của Tổng cục Hải quan nêu trên thì cơ quan hải quan không có cơ sở xác định đối với hàng hóa bị tổn thất để xác nhận số tiền thuế GTGT nộp thừa của Công ty cổ phần thép Đà Nẵng. Do đó không có cơ sở để thực hiện như ý kiến đề xuất của Cục thuế TP. Đà Nẵng. Đề nghị Cục Thuế yêu cầu doanh nghiệp thực hiện theo nội dung công văn số 3017/HQCĐN ngày 31/12/2014 của Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Đà Nẵng- Cục Hải quan TP Đà Nẵng nêu trên và không yêu cầu cơ quan Hải quan xác nhận số tiền thuế nộp nhầm, nộp thừa.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO