Quy định về khấu trừ thuế GTGT đầu vào của chi phí liên quan đến hoạt động của TSCĐ, máy móc, thiết bị

26/03/2018 714 lượt xem    

Thuế GTGT đầu vào của chi phí liên quan đến hoạt động của TSCĐ, máy móc, thiết bị của các tổ chức tín dụng có được khấu trừ hay không? Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn các Quy định về khấu trừ thuế GTGT đầu vào của chi phí liên quan đến hoạt động của TSCĐ, máy móc, thiết bị theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế tại Công văn số 3201/TCT-DNL ngày 11 tháng 08 năm 2015, cụ thể như sau:

– Tại Khoản 3, Điều 14, Mục 1, Chương III, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định về nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào:

Thuế GTGT đầu vào của tài sản cốđịnh, máy móc, thiết bị, kể cả thuế GTGT đầu vào của hoạt động đi thuê những tài sản, máy móc, thiết bị này và thuế GTGT đầu vào khác liên quan đến tài sản, máy móc, thiết bị như bảo hành, sửa chữa trong các trường hợp sau đây không được khấu trừ mà tính vào nguyên giá của TSCĐ hoặc chi phí được trừ theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành:

TSCĐ chuyên dùng phục vụ sản xuất vũ khí, khí tài phục vụ quốc phòng, an ninh; TSCĐ, máy móc, thiết bị của các tổ chức tín dụng…”.

– Tại công văn số 4449/BTC-TCT ngày 7/4/2015 của Bộ Tài chính có hướng dẫn về thuế GTGT đầu vào liên quan đến máy ATM:

“… thuế GTGT đầu vào của các chi phí liên quan đến hoạt động của máy ATM không được khấu trừ mà tính vào nguyên giá của TSCĐ hoặc chi phí được trừ theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp…”.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1417/CT-TTHTNNT ngày 3/6/2015 của Cục Thuế tỉnh Yên Bái về việc khấu trừ thuế GTGT. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ các quy định trên, thuế GTGT đầu vào của chi phí liên quan đến hoạt động của TSCĐ, máy móc, thiết bị của các tổ chức tín dụng không được khấu trừ mà tính vào nguyên giá của TSCĐ hoặc chi phí được trừ theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO