Quy định về chính sách thuế đối với trường hợp của Công ty TNHH một thành viên ALS Thái Nguyên

22/03/2018 634 lượt xem    

Ngày 23/9/2015, Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên có gửi công văn số 2288/CT-KTra1 đề nghị hướng dẫn về chính sách thuế đối với trường hợp của Công ty TNHH một thành viên ALS Thái Nguyên. Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn các Quy định về chính sách thuế đối với trường hợp của Công ty TNHH một thành viên ALS Thái Nguyên theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế tại Công văn số 4917/TCT-CS ngày 20 tháng 11 năm 2015, cụ thể như sau:

– Tại khoản 4 và khoản 6, Điều 19 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính quy định:

“4. Thuế suất ưu đãi 20% trong thời gian mười năm (10 năm) áp dụng đối với doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ.”

“6. Thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi quy định tại Điều này được tính liên tục từ năm đầu tiên doanh nghiệp có doanh thu từ hoạt động được hưởng ưu đãi thuế”

– Tại khoản 3 và khoản 4, Điều 20 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính quy định:

“3. Miễn thuế 2 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo đối với doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ.”

“4. Thời gian miễn thuế, giảm thuế quy định tại Điều này được tính liên tục từ năm đầu tiên doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế từ dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế; Trường hợp doanh nghiệp không có thu nhập chịu thuế trong ba năm đầu, kể từ năm đầu tiên có doanh thu từ dự án đầu tư thì thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính từ năm thứ tư.”

– Tại phụ lục danh mục ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp ban hành kèm theo Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 có nêu:

STT Tỉnh Địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn Địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn
13 Thái Nguyên Các huyện Võ Nhai, Định Hóa Các huyện Đại Từ, Phổ Yên, Phú Lương, Phú Bình, Đồng Hỷ

Theo nội dung nêu tại công văn số 2288/CT-Ktra1 nêu trên thì Công ty TNHH một thành viên ALS Thái Nguyên được ban quản lý KCN tỉnh thái Nguyên cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu số 172041000066 ngày 18/4/2013 đăng ký thành lập doanh nghiệp và thực hiện dự án “Xây dựng kho hàng kéo dài tại Thái Nguyên”, giấy CNĐT thay đổi lần thứ nhất ngày 25/11/2013, địa chỉ trụ sở chính tại Khu công nghiệp Yên Bình I, xã Đồng Tiến, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên căn cứ vào các quy định nêu trên và rà soát thực tế đáp ứng điều kiện ưu đãi của Công ty để xác định cho phù hợp.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

 

 

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO