Miễn thuế TNDN

27/03/2018 523 lượt xem    

Bài viết hướng dẫn về việc miễn thuế TNDN của CTCP Đầu tư Phát triển Nhà Gia Bảo

Căn cứ vào công văn 1410/TCT-CS ngày 15/04/2015

Tổng cục thuế nhận được công văn số 2739/CV/GB-2014 ngày 18/11/2014 của CTCP Đầu tư Phát triển Nhà Gia Bảo; về việc miễn thuế TNDN theo NQ 34/2007/NQ-CP ngày 03/7/2007 của Chính phủ. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Liên quan đến trường hợp tương tự (Công ty CP xây dựng Sông Hồng) thực hiện việc phá dỡ chung cư cũ và xây dựng mới nhà ở chung cư B4 và B14 khu tập thể Kim Liên. (Theo NQ 34/2007/NQ-CP ngày 03/7/2007 của Chính phủ). UBND TP Hà Nội đã có công văn số 5548/CP-KT ngày 08/10/2013 gửi Cục Thuế thành phố Hà Nội đề nghị Cục thuế căn cứ các văn bản số 6064/VPCP-KTTH ngày 24/7/2013 của Văn phòng Chính phủ và công văn số 13111/BTC-TCT ngày 01/10/2013 của Bộ Tài chính để triển khai giảm, miễn thuế TNDN cho Công ty CP xây dựng Sông Hồng theo Nghị quyết số 34/2007/NQ-CP ngày 03/7/2007 của Chính phủ đối với hoạt động dự án phá dỡ chung cư cũ và xây dựng mới nhà ở chung cư cao tầng B4 và B14 khu tập thể Kim Liên.

Để có đầy đủ thông tin hồ sơ; để làm cơ sở trình các cấp có thẩm quyền xem xét; giải quyết đối với vướng mắc của CTCP Đầu tư Phát triển Nhà Gia Bảo và các trường hợp tương tự. Đề nghị Cục Thuế thành phố Hà Nội rà soát; báo cáo cụ thể việc triển khai miễn giảm thuế đối với các doanh nghiệp thực hiện việc cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ bị hư hỏng, xuống cấp theo Nghị quyết số 34/2007/NQ-CP.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO