Nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ

21/01/2019 816 lượt xem    

Công văn số 1114/TCT-KK

Khấu trừ thuế GTGT đầu vào

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2149/CT-KT2 ngày 27/12/2017 của Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh về hoàn thuế đối với Công ty cổ phần PPI, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Khoản 1 Điều 14 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“Điều 14. Nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

1. Thuế GTGT đầu vào của:

– Hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất,

– Kinh doanh hàng hóa,

– Dịch vụ chịu thuế GTGT

được khấu trừ toàn bộ, kể cả thuế giá trị gia tăng đầu vào không được bồi thường của hàng hóa chịu thuế giá trị gia tăng bị tổn thất”.

– Khoản 1 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“Điều 14. Nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

1. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ, kể cả thuế GTGT đầu vào không được bồi thường của hàng hóa chịu thuế GTGT bị tổn thất”.

– Khoản 1 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“1. Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng) hoặc trong quý (đối với trường hợp kê khai theo quý) thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo;

Trường hợp lũy kế sau ít nhất mười hai tháng tính từ tháng đầu tiên hoặc sau ít nhất bên quý tính từ quý đầu tiên phát sinh số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết mà vẫn còn số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế”.

Liên quan đến vướng mắc về hoàn thuế đối với Công ty cổ phần PPI.

Tổng cục Thuế có công văn số 5803/TCT-KK ngày 20/12/2017 trả lời Công ty, Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh. Ngày 22/12/2017, Công ty cổ phần PPI có Đơn khiếu nại Thông báo số 4967/TB-CT ngày 05/12/2017 của Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh thì Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh thực hiện thủ tục giải quyết Đơn khiếu nại của Công ty cổ phần PPI theo đúng quy định của Luật Khiếu nại và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Để đảm bảo số thuế giá trị gia tăng đầu vào của Công ty cổ phần PPI đáp ứng điều kiện khấu trừ, hoàn thuế theo quy định giai đoạn từ tháng 9/2012 đến hết quý 4/2013, Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh phải xác định cụ thể số thuế giá trị gia tăng hàng hóa dịch vụ mua vào phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh:

– Hàng hóa,

– Dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng, số thuế giá trị gia tăng hàng hóa, dịch vụ mua vào

của chi phí quản lý không phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng theo Khoản 1 Điều 14 thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính.

Số thuế giá trị gia tăng hàng hóa dịch vụ mua vào giai đoạn từ quý 1/2014 đến hết quý 2/2016 không phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng thì không đủ điều kiện khấu trừ, hoàn thuế theo Khoản 1 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

Trường hợp số thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ đáp ứng điều kiện theo hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTCcủa Bộ Tài chính thì Cục Thuế xem xét giải quyết hoàn theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh được biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO