Nguyên tắc áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

31/01/2018 573 lượt xem    

Nguyên tắc áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp cần tuân theo những quy định luật pháp và thông tư

– Tại Khoản 2 Điều 18 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:

“2. Nguyên tắc áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

b) Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp là doanh nghiệp đăng ký kinh doanh lần đầu, trừ các trường hợp sau:

b.1) Doanh nghiệp thành lập trong các trường hợp chia, tách, sáp nhập, hợp nhất theo quy định của pháp luật.

b.2) Doanh nghiệp thành lập do chuyển đổi hình thức doanh nghiệp, chuyển đổi sở hữu (bao gồm cả trường hợp thành lập doanh nghiệp mới nhưng tài sản, địa điểm kinh doanh, ngành nghề kinh doanh … vẫn kế thừa của doanh nghiệp cũ để tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh).

b.3) Doanh nghiệp tư nhân, Công ty trách nhiệm hữu hạn mới thành lập mà chủ doanh nghiệp là chủ hộ kinh doanh cá thể và không có thay đổi về ngành nghề kinh doanh trước đây.

b.4) Doanh nghiệp tư nhân, Công ty hợp danh, Công ty trách nhiệm hữu hạn, Công ty cổ phần hoặc Hợp tác xã mới thành lập mà người đại diện theo pháp luật là người có số vốn góp cao nhất đã tham gia hoạt động kinh doanh với vai trò là người đại diện theo pháp luật, thành viên hợp danh hoặc người có số vốn góp cao nhất trong các doanh nghiệp đang hoạt động hoặc đã giải thể nhưng chưa được 12 tháng tính từ thời điểm giải thể doanh nghiệp cũ đến thời điểm thành lập doanh nghiệp mới.

9.Doanh nghiệp thành lập từ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi sở hữu, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất chịu trách nhiệm trả các khoản nợ tiền thuế, tiền phạt về thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp bị chuyển đổi, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất và được kế thừa các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp cho thời gian còn lại nếu tiếp tục đáp ứng các điều kiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.”

 

Tổng cục Thuế đã tiếp nhận công văn số 461/CT-KTT ngày 22/3/2016 của Cục Thuế tỉnh Hậu Giang về việc hướng dẫn chính sách thuế TNDN.

Sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Hậu Giang được biết:

Theo trình bày của Cục Thuế tỉnh Hậu Giang tại công văn số 461/CT-KTT ngày 22/3/2016 và tài liệu kèm theo, Công ty TNHH Sacofam đăng ký hoạt động, kinh doanh tại địa chỉ của DNTN Ánh Sáng, từ khi hoạt động đến nay không thực hiện đầu tư tài sản, phương tiện, trang thiết bị mà sử dụng tài sản của DNTN Ánh Sáng (gồm nhà kho và phương tiện vận tải).

Căn cứ hướng dẫn và trình bày nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Sacofam được cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu số 641023000002 ngày 06/02/2013 nếu được thành lập do chuyển đổi hình thức doanh nghiệp, chuyển đổi sở hữu (bao gồm cả trường hợp thành lập doanh nghiệp mới nhưng tài sản, địa điểm kinh doanh, ngành nghề kinh doanh … vẫn kế thừa của doanh nghiệp cũ để tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh) thì không được hưởng ưu đãi theo diện doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư theo quy định.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO