Nguyên nhân dẫn đến doanh nghiệp không được khấu trừ thuế GTGT với vấn đề hóa đơn bất hợp pháp

17/01/2019 752 lượt xem    

Công văn số 1701/TCT-KK

V/v trả lời đơn kiến nghị

Kính gửi: Công ty TNHH Vĩnh Hiệp
(số 404, Lê Duẩn, Pleiku, Gia Lai)

Tổng cục Thuế nhận được:

– Công văn số 2053/VPCP-ĐMDN ngày 05/3/2018 của Văn phòng Chính phủ

về kiến nghị của Công ty TNHH Vĩnh Hiệp

– Công văn số 54/CV-PLVN ngày 7/3/2018 của Báo Pháp luật Việt Nam

về đề nghị trả lời bạn đọc. Về vấn đề này, sau khi báo cáo BTC, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Khoản 9, Khoản 10 Điều 3 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định:

“9. Sử dụng bất hợp pháp hóa đơn là việc lập khống hóa đơn: …cho hoặc bán hóa đơn đã lập để tổ chức, cá nhân khác hạch toán, khai thuế; hoặc thanh toán vốn ngân sách…

10. Hóa đơn lập khống là hóa đơn được lập; nhưng nội dung được ghi không có thực một phần hoặc toàn bộ”.

– Khoản 14 Điều 14 TT 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của BTC hướng dẫn:

“14. Cơ sở kinh doanh không được tính khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với trường hợp:

– Hóa đơn, chứng từ nộp thuế GTGT giả; hóa đơn bị tẩy xóa; hóa đơn khống (không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo)”

– Căn cứ nội dung hướng dẫn tại công văn số 7333/BTC-TCT ngày 24/05/2008 của BTC

về việc xử lý cơ sở kinh doanh sử dụng hóa đơn bất hợp pháp.

– Căn cứ nội dung kết luận tại Bản án số 08/2016/HSST ngày 27/01/2016 của Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai, cụ thể:

+ Cuối năm 2012; Trần Quốc Mỹ, Nguyễn Hòa Long sử dụng 08 Giấy chứng minh thư nhân dân; trong đó có 02 CMTND thật và 06 CMTND do Nguyễn Tuấn Trường và Phương (không rõ họ và địa chỉ) thay ảnh rồi photo, công chứng. Sau đó thuê Nguyễn Thị Thu Thảo đứng ra làm thủ tục thành lập 08 doanh nghiệp có chức năng mua bán nông sản; và đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp phép hoạt động; có trụ sở tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai nhưng không hoạt động kinh doanh mà sử dụng vào việc mua bán trái phép hóa đơn GTGT, gồm: … Công ty Kim Tấn Phát do Ngô Tấn Khiêm làm giám đốc. (trang 11)

+ Nguyễn Thị Thu Thảo khai việc thành lập các công ty giả để mua bán hóa đơn gồm có Lâm Hồng Điệp trực tiếp làm thủ tục 1 công ty, Ngô Tấn Khiêm làm giám đốc 1 công ty… (trang 15)

+ Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi mua, bán hóa đơn giá trị gia tăng phù hợp với hành vi mà cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã truy tố. Xét lời khai của các bị cáo cùng với kết quả điều tra, truy tố, Hội đồng xét xử thấy trong vụ án này hoạt động mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng liên quan đến nhiều doanh nghiệp, nhiều đối tượng và trên nhiều địa bàn khác nhưng tài liệu, chứng cứ có tại hồ sơ vụ án vẫn còn chưa làm rõ được toàn bộ hành vi mua, bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng của các bị cáo và những đối tượng khác có liên quan trong vụ án. Tuy nhiên, Tòa án đã tiến hành trả hồ sơ điều tra bổ sung nhiều lần nhưng kết quả điều tra vẫn chưa có tài liệu, chứng cứ để làm rõ. Do đó, trong phạm vi xét xử, tòa án chỉ xét xử đối với những hành vi mà các bị cáo bị truy cứu trách nhiệm hình sự. (trang 18)

Căn cứ các quy định, hướng dẫn nêu trên và kết luận

Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai. Thực tế Công ty TNHH MTV Kim Tấn Phát Gia Lai sử dụng hóa đơn khống của các doanh nghiệp: (Công ty TNHH MTV thương mại Đại Lộc Thịnh, Công ty TNHH MTV Nông Sản Công Thi; DNTN Tâm Nguyên Gia Lai; DNTN Ngân Tài Gia Lai do Trần Quốc Mỹ và các đồng phạm thành lập đã được Cơ quan điều tra, Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai kết luận tại Bản án số 08/2016/HSST ngày 27/01/2016, kết luận không kinh doanh mà chỉ thực hiện mua, bán trái phép hóa đơn GTGT và các bị cáo đã thừa nhận việc mua, bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng) để kê khai thuế giá trị gia tăng.

Do vậy, các hóa đơn GTGT đầu ra của Công ty TNHH MTV Kim Tấn Phát Gia Lai là các hóa đơn khống (giao dịch mua, bán không có hàng hóa).

Vì vậy, Công ty TNHH Vĩnh Hiệp không được sử dụng các hóa đơn GTGT của Công ty TNHH MTV Kim Tấn Phát Gia Lai để kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào, hoàn thuế và không được tính chi phí được trừ khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp là đúng quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty TNHH Vĩnh Hiệp được biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO