Nghĩa vụ thuế, hóa đơn của văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài

24/01/2018 745 lượt xem    

Văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài cần phải tuân thủ các quy định gì về nghĩa vụ thuế và hóa đơn? Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn về Nghĩa vụ thuế, hóa đơn của văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài theo hướng dẫn tại Công văn số 876/BTC-TCT ngày 19 tháng 01 năm 2017, cụ thể như sau:

– Căn cứ quy định tại Luật thuế GTGT, Luật thuế TNDN, Luật thuế TNCN và các văn bản hướng dẫn thi hành;

– Căn cứ quy định tại Điều 30 Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam:

“Điều 30. Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện

Văn phòng đại diện thực hiện chức năng văn phòng liên lạc, tìm hiểu thị trường, xúc tiến thúc đẩy cơ hội đầu tư kinh doanh của thương nhân mà mình đại diện, không bao gồm ngành dịch vụ mà việc thành lập Văn phòng đại diện trong lĩnh vực đó được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành”;

Bộ Tài chính nhận được công văn số 11217/VPCP-ĐMDN ngày 23/12/2016 của Văn phòng Chính phủ chuyển kiến nghị của Bà Nguyễn Thị Thúy – Văn phòng đại diện J-Land Korea Co, Ltd Hà Nội (Tầng 7, Tòa nhà Lilama 10, Tố Hữu, P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội) về nghĩa vụ thuế, hóa đơn của văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định, và hướng dẫn tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ và Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Trường hợp Văn phòng đại diện J-Land Korea Co, Ltd. Hà Nội (văn phòng đại diện của thương nhân Hàn Quốc tại Hà Nội) chỉ có chức năng xúc tiến thương mại và không  chức năng kinh doanh, là đơn vị hạch toán phụ thuộc và nhận kinh phí từ Công ty mẹ tại Hàn Quốc để hoạt động thì Văn phòng đại diện chỉ thực hiện kê khai, nộp thuế TNCN cho các cá nhân làm tại Văn phòng đại diện theo Luật thuế TNCN và các văn bản hướng dẫn thi hành. Văn phòng đại diện không phải là người nộp các loại thuế khác: thuế GTGT, thuế TNDN,… không phải hạch toán, kê khai hóa đơn đầu vào đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào.

Tuy nhiên, trường hợp Văn phòng đại diện mua hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thì Chính phủ Việt Nam khuyến khích người bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ xuất hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ có giá trị trên 200.000 đồng để góp phần thúc đẩy các doanh nghiệp xuất hóa đơn, kê khai, nộp thuế khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho Văn phòng đại diện theo Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ và Thông tư số39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO