Miễn thuế khoán thuế GTGT, TNCN năm 2012 với cá nhân, hộ kinh doanh nhà trọ; cung ứng suất ăn ca cho công nhân

10/01/2019 678 lượt xem    

Công văn số 5541/TCT-CS
V/v: Miễn thuế khoán

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 9445/CT-PC ngày 05/11/2014 của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh vướng mắc về việc miễn thuế khoán thuế GTGT, TNCN, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 6, Điều 9 Thông tư số 140/2012/TT-BTC ngày 21/8/2012 của Bộ Tài chính quy định:

“Điều 6. Miễn thuế khoán thuế giá trị gia tăng năm 2012 đối với hộ, cá nhân kinh doanh, đối với:

a) Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nhà trọ, phòng trọ cho thuê đối với công nhân, người lao động, sinh viên, học sinh;

b) Hộ, cá nhân chăm sóc trông giữ trẻ;

c) Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh cung ứng suất ăn ca cho công nhân.

“Điều 9. Miễn thuế khoán thuế thu nhập cá nhân năm 2012 đối với cá nhân, hộ kinh doanh nhà trọ, phòng trọ; chăm sóc trông giữ trẻ; cung ứng suất ăn ca cho công nhân

Miễn số thuế khoán thuế thu nhập cá nhân từ ngày 01 tháng 01 năm 2012 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2012 đối với cá nhân, hộ kinh doanh cho công nhân, người lao động, sinh viên, học sinh thuê nhà trọ, phòng trọ; chăm sóc trông giữ trẻ; cung ứng suất ăn ca cho công nhân với điều kiện giữ ổn định mức giá cho thuê nhà trọ, phòng trọ; giá chăm sóc trông giữ trẻ; giá cung ứng suất ăn ca cho công nhân không cao hơn mức giá tháng 12 năm 2011…”

Căn cứ các quy định trên, trường hợp trong năm 2012, hộ kinh doanh cung ứng suất ăn ca cho công nhân nộp thuế khoán có sử dụng hóa đơn lẻ và phát sinh thêm số thuế phải nộp (ngoài số thuế khoán), nếu hộ kinh doanh đáp ứng được các điều kiện để được miễn thuế theo quy định tại Thông tư số 140/2012/TT-BTC ngày 21/8/2012 của Bộ Tài chính và các hóa đơn xuất lẻ là cho hoạt động cung ứng suất ăn ca cho công nhân thì hộ kinh doanh được miễn số thuế khoán thuế GTGT, TNCN và số thuế nộp bổ sung.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh được biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO