Khấu trừ thuế GTGT khi thanh toán bằng thẻ tín dụng cá nhân

27/06/2019 867 lượt xem    

Công văn số: 703/TCT-CS
V/v chính sách thuế (Khấu trừ thuế GTGT)

Kính gửi :

– Cục Thuế tỉnh Long An;
– Công ty 
Cổ phần Nhựa Lam Trân.
(Lô 25-27 đường số 5, KCN Tân Đức, xã Đức H
òa Hạ, huyện Đức Hòa, tnh Long An)

Trả lời công văn:

Số 224/LT-TCKT ngày 19/12/2018 của Công ty Cổ phần Nhựa Lam Trân

Về chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 10 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 01/01/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) đu vào;

Căn cứ quy định tại Điều 1 Thông tư số 173/2016/TT-BTC ngày 28/10/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung khổ thứ nhất khoản 3 Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn điều kiện khu trừ thuế GTGT đầu vào;

Căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên, trường hợp doanh nghiệp ủy quyền cho cá nhân là người lao động của doanh nghiệp sử dụng thẻ tín dụng cá nhân để thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ, Tổng cục Thuế đã có công văn số 5465/TCT-KK ngày 25/11/2016 hướng dẫn về điều kiện khấu trừ thuế GTGT đối với các khoản chi được thanh toán bằng thẻ tín dụng cá nhân (bản photocopy kèm theo).

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty Cổ phần Nhựa Lam Trân được biết; và liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn thực hiện theo quy định.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO