Chính sách thuế GTGT đối với Hợp đồng bồi thường Dự án

13/03/2018 632 lượt xem    

Số: 3762/TCT-CS
Khấu trừ thuế GTGT

Kính gửi:

– Cục Thuế thành phố Hà Nội;
– Công ty cổ phần đầu tư phát triển Thanh Bình.
(Địa chỉ: 178 Bình Dã, Phường 8, TP. Vũng Tàu)

Tổng cục Thuế nhận được:

+ Công văn số 3702/CV-KTr2 ngày 9/6/2015 của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng GTGT

+ Công văn số 94/DIC.TB ngày 30/7/2015 của Công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng Thanh Bình (bản photocopy đính kèm).

Về thuế GTGT đối với Hợp đồng bồi thường Dự án giữa Tổng công ty Vật tư nông nghiệp và Liên doanh (Công ty đầu tư phát triển xây dựng Thanh Bình và Công ty dịch vụ đầu tư Kim Ngân Phát), Tổng cục Thuế đã có công văn số 2863/TCT-CS ngày 30/8/2013 v/v chính sách thuế trả lời Cục Thuế thành phố Hà Nội, Cục Thuế tỉnh Đồng Nai và Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu như sau:

“Trường hợp chuyển nhượng theo Hợp đồng số 05/HĐKT/VTNN-KNP-TB ngày 17/4/2007 giữa Tổng công ty vật tư nông nghiệp và Liên doanh (Công ty đầu tư phát triển xây dựng Thanh Bình và Công ty dịch vụ đầu tư Kim Ngân Phát) về việc thỏa thuận bồi thường Dự án xây dựng Khu dân cư tại xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai nếu việc thực hiện đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật thì Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến xử lý của Cục Thuế thành phố Hà Nội tại công văn số 215/CT-TTr ngày 05/1/2012 nêu trên.”

Ngày 18/3/2014, Tổng cục Thuế đã có công văn số 880/TCT-CS đề nghị Cục Thuế thành phố Hà Nội triển khai công văn số 2863/TCT-CS nêu trên.

Tuy nhiên, tại công văn số 3702/CT-KTr2 ngày 9/6/2015 của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng của Công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng Thanh Bình, Cục Thuế có phản ánh: Ngày 19/5/2015, Công ty Cổ phần đầu tư phát triển xây dựng Thanh Bình có công văn về việc xin khấu trừ thuế GTGT tại Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đối với 02 hóa đơn mà Tổng công ty vật tư Nông nghiệp xuất cho Công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng Thanh Bình.

Vì vậy, đề nghị Cục Thuế thành phố Hà Nội triển khai công văn số 2863/TCT-CS nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo Cục thuế thành phố Hà Nội và Công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng Thanh Bình được biết./.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO