Khấu trừ thuế GTGT đầu vào với hóa đơn không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng

05/01/2019 563 lượt xem    

Công văn số 3895/TCT-KK

V/v khấu trừ thuế gtgt

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa

TCT nhận được CV số 2592/CT-THDT đề ngày 18/8/2014 của Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa đề nghị hướng dẫn về việc khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với hóa đơn không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ các quy định của pháp luật nêu tại

  • Khoản 2 Điều 15 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012,
  • Khoản 2 và khoản 3 Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013

Của Bộ Tài chính hướng dẫn về điều kiện khấu trừ thuế gtgt.

Căn cứ quy định của pháp luật về thuế nêu trên thì điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào phải có chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào từ 20 triệu đồng trở lên. Các chứng từ bên mua nộp tiền mặt vào tài khoản của bên bán hoặc chứng từ thanh toán theo các hình thức không phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành không đủ điều kiện để được khấu trừ, hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào từ 20 triệu đồng trở lên.

Đối chiếu với quy định trên, theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa tại CV số 2592/CT-THDT nêu trên,  trường hợp Chi nhánh thực hiện kê khai, nộp thuế theo phương pháp khấu trừ mua hàng hóa của doanh nghiệp chủ quản, chi nhánh đã kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào đối với các hóa đơn GTGT do DN chủ quản xuất bán và chi nhánh dùng tiền mặt nộp trực tiếp về DN chủ quản, không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng.

Như vậy, chi nhánh không được kê khai, khấu trừ đối với các hóa đơn GTGT đầu vào từ 20 triệu đồng trở lên đã dùng tiền mặt nộp trực tiếp về DN chủ quản mà không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng theo quy định của pháp luật về thuế hiện hành.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa biết, hướng dẫn DN thực hiện đúng quy định của pháp luật về thuế hiện hành./.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuếtại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com.

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO