Khấu trừ thuế GTGT đầu vào của dự án đang đầu tư sau khi chuyển nhượng dự án

02/03/2018 719 lượt xem    

Công văn Số: 1452/TCT-CS
V/v: chính sách thuế

 

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk.
(Số 30 Nguyễn Chí Thanh, TP Buôn Ma Thut, tỉnh Đk Lắk)

TCT nhận được công văn số 369/CT-TCKT ngày 11/12/2015 của Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk về:

Việc khấu trừ thuế GTGT đầu vào của dự án đang đầu tư sau khi chuyển nhượng dự án.

Về vấn đề này, TCT có ý kiến như sau:

Tại Khoản 4 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn: “4. Tổ chức, cá nhân chuyển nhượng dự án đầu tư để sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp, hợp tác xã.”

Tại Khoản 11 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC nêu trên hướng dẫn về nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào: “11. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho các hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ không kê khai, tính nộp thuế GTGT hướng dẫn tại Điều 5 Thông tư này (trừ Khoản 2, Khoản 3 Điều 5) được khấu trừ toàn bộ.”

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp theo trình bày của Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk, năm 2015 Công ty đã ký hợp đồng về việc chuyển nhượng dự án trồng cao su thiên nhiên tại tỉnh Kon Tum cho Công ty TNHH MTV Cao su ChưMomRay (dự án vẫn đang trong giai đoạn đầu tư), Công ty TNHH MTV Cao su ChưMomRay vẫn tiếp tục kế tha đầu tư và chăm sóc, khai thác & chế biến thành các sản phẩm mủ cao su chịu thuế GTGT thì đề nghị Công ty liên hệ với Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk để được hướng dẫn thực hiện theo quy định tại Điều 5 và Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO