Khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với phương tiện vận chuyển hành khách công cộng

28/02/2018 865 lượt xem    

Bài viết sau sẽ hướng dẫn giải đáp vướng mắc về vấn đề khấu trừ thuế GTGT đối với phương tiện vận chuyển hành khách công cộng căn cứ vào công văn 5861/TCT-CS ngày 19/12/2016

Theo hướng dẫn tại Khoản 16 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính về thuế GTGT thì:

Vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt, xe điện là vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt, xe điện theo các tuyến trong nội tỉnh, trong đô thị và các tuyến lân cận ngoại tỉnh theo quy định của Bộ Giao thông vận tải” thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT

Theo hướng dẫn tại Khoản 1 và Khoản 7 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC nêu trên thì:

– Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ, kể cả thuế GTGT đầu vào không được bồi thường của hàng hóa chịu thuế GTGT bị tổn thất.

– Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT hướng dẫn tại Điều 4 Thông tư này không được khấu trừ

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 5494/CT-THNVDT ngày 30/9/2016 của Cục Thuế tỉnh Kon Tum về việc khấu trừ thuế GTGT đầu vào. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ các hướng dẫn trên và trình bày của Cục Thuế tỉnh Kon Tum tại công văn số 5494/CT-THNVDT nêu trên, trường hợp năm 2014 và 2015, DNTN Phú Hoà đầu tư mua phương tiện vận tải và đã đăng ký sử dụng để vận chuyển hành khách công cộng. Tuy nhiên, do chưa đủ điều kiện để đăng ký vận hành hành khách công cộng bằng xe buýt với Sở Giao thông vận tải nên DNTN Phú Hòa đã cho Chi nhánh Công ty TNHH Thái Hòa tại Kon Tum thuê lại xe (đơn vị thuê xe cũng kinh doanh vận chuyển hành khách bằng xe buýt công cộng).

DNTN Phú Hòa đã thực hiện kê khai thuế GTGT đầu ra đối với doanh thu nhận được và kê khai, khấu trừ toàn bộ số thuế GTGT đầu vào của số xe buýt nói trên. Từ 01/01/2016, khi đã được Sở Giao thông vận tải chấp nhận cho khai thác tuyến vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt thì DNTN Phú Hòa chấm dứt hoạt động cho thuê xe để quay lại hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt thì DNTN Phú Hòa thực hiện điều chỉnh giảm số thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ tương ứng với giá trị còn lại của tài sản cố định là số xe buýt nêu trên.

 

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO