THUẾ GTGT VÃNG LAI NGOẠI TỈNH

01/07/2021 903 lượt xem    
Thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh

Công văn 571/TCT-KK năm 2020 về kê khai thuế giá trị gia tăng vãng lai ngoại tỉnh do Tổng cục Thuế ban hành

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 091019-01 ngày 09/10/2019 của Công ty TNHH Thang máy Otis Việt Nam; về việc kê khai thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ các quy định tại:

Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành

Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính:

Điểm e Khoản 1 Điều 10 11; quy định về trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế GTGT cho cơ quan thuế;

Khoản 6 Điều 10; quy định về khai thuế GTGT đối với hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh.

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính:

Điểm đ Khoản 1 Điều 11 quy định về trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế GTGT cho cơ quan thuế (đã được sửa đổi, bổ sung tại điểm a Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015).

Khoản 6 Điều 11; quy định về khai thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh.

Khoản 4 Điều 12 Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính; quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

Căn cứ các quy định nêu trên:

Trường hợp Công ty TNHH Thang máy Otis Việt Nam và Chi nhánh tại Hà Nội ký hợp đồng cung cấp và lắp đặt thang máy tại các tỉnh, thành phố khác; thì Công ty, Chi nhánh tại Hà Nội phải khai, nộp thuế GTGT vãng lai đối với doanh thu từ hoạt động kinh doanh, lắp đặt vãng lai ngoại tỉnh nêu trên.

Tuy nhiên, Công ty, Chi nhánh tại Hà Nội không kê khai, nộp thuế GTGT vãng lai đối với hoạt động kinh doanh, lắp đặt vãng lai ngoại tỉnh nêu trên; mà đã khai, nộp thuế toàn bộ số thuế GTGT phát sinh tại Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh (cơ quan Thuế quản lý Công ty); và Cục Thuế thành phố Hà Nội (cơ quan Thuế quản lý Chi nhánh tại Hà Nội); là không đúng quy định; và bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo quy định.

Đối với nghĩa vụ thuế GTGT vãng lai thuộc năm ngân sách

Chưa được Quốc hội phê chuẩn quyết toán và Công ty TNHH Thang máy Otis Việt Nam; Chi nhánh tại Hà Nội có phát sinh số thuế GTGT phải nộp; đã nộp Ngân sách nhà nước tại trụ sở chính, Chi nhánh tại Hà Nội; bao gồm cả số thuế GTGT phải nộp vãng lai tại các tỉnh, thành phố khác thì Công ty và Chi nhánh tại Hà Nội thực hiện:

Công ty TNHH Thang máy Otis Việt Nam liên hệ với Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh; nơi Công ty đặt trụ sở chính; để làm rõ việc Công ty khai, nộp thuế chưa đúng quy định; và có văn bản đề nghị chuyển số thuế GTGT vãng lai phải nộp tại các tỉnh, thành phố khác nhưng đã nộp tại trụ sở chính; để hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế GTGT vãng lai tại các tỉnh, thành phố nêu trên. Nhưng phải đảm bảo nguyên tắc số thuế GTGT đề nghị điều chuyn cho các tỉnh, thành phố khác không lớn hơn số thuế GTGT đã nộp tại trụ sở chính.

Công ty có văn bản gửi các cơ quan Thuế liên quan được biết về việc Công ty khai, nộp thuế chưa đúng quy định; và có văn bản đề nghị chuyển số thuế GTGT nêu trên.

Chi nhánh tại Hà Nội liên hệ với Cục Thuế thành phố Hà Nội nơi quản lý Chi nhánh để thực hiện các nội dung tương tự như Công ty nêu trên.

Căn cứ văn bản đề nghị của đơn vị

Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh, Cục Thuế thành phố Hà Nội; thực hiện điều chỉnh giảm số thuế GTGT phải nộp của đơn vị, cơ quan Thuế; nơi phát sinh hoạt động kinh doanh, lắp đặt vãng lai thực hiện ghi nhận số thuế GTGT phải nộp vãng lai của đơn vị.

Đồng thời, Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh, Cục Thuế thành phố Hà Nội có văn bản gửi Kho bạc nhà nước; nơi hạch toán nguồn thu ngân sách của đơn vị; để thực hiện hạch toán chuyển số thu ngân sách tương ứng với số thuế vãng lai phải nộp tại các tỉnh, thành phố khác; không lớn hơn số thuế GTGT đã nộp tại trụ sở chính, Chi nhánh tại Hà Nội; sang Kho bạc nhà nước các tỉnh, thành phố khác; nơi phát sinh nghĩa vụ thuế GTGT vãng lai của đơn vị.

Theo đó, Kho bạc nhà nước nơi chuyển số thu; thực hiện hạch toán giảm thu ngân sách tương ứng với số thuế vãng lai phải nộp tại các tỉnh, thành phố khác; Kho bạc nhà nước các tỉnh, thành phố nơi nhận số thu; thực hiện hạch toán tăng thu ngân sách nhà nước tương ứng theo từng cấp ngân sách; đúng mục lục ngân sách nhà nước của các khoản đã thu được điều chuyển.

Đối với số thuế GTGT phải nộp vãng lai tại các tỉnh, thành phố

Đối với số thuế GTGT phải nộp vãng lai tại các tỉnh, thành phố; nơi phát sinh hoạt động kinh doanh, lắp đặt vãng lai; đã được Công ty TNHH Thang máy Otis Việt Nam và Chi nhánh tại Hà Nội khai, nộp tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội; thuộc năm ngân sách đã được Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước; thì không thực hiện điều chỉnh lại thuế GTGT

Đề nghị Công ty liên hệ với các cơ quan Thuế liên quan; để thực hiện theo đúng chế độ quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Thang máy Otis Việt Nam được biết và thực hiện./.

Các bài viết liên quan:

Mọi chi tiết xin liên hệ:

  • Hãng kiểm toán Calico
  • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội,
  • Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
  • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
  • Hotline: 0966.246.800
  • Email: calico.vn@gmail.com
  • Website: kiemtoancalico.com | www.calico.vn

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO