Hoàn thuế GTGT và xác định số thuế GTGT phải nộp tại địa phương nơi có nhà máy thủy điện, nhiệt điện hạch toán phụ thuộc

08/03/2018 730 lượt xem    

Bài viết sau sẽ hướng dẫn về vấn đề hoàn thuế GTGT và xác định số thuế GTGT phải nộp tại địa phương nơi có nhà máy thủy điện, nhiệt điện hạch toán phụ thuộc căn cứ vào công văn 235/TCT-CS ngày 21/1/2015

1. Về việc hoàn thuế GTGT:

Tại Khoản 7 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT số 31/2013/QH13 ngày 19/6/2013 quy định:

Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng hoặc trong quý thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo; trường hợp lũy kế sau ít nhất mười hai tháng tính từ tháng đầu tiên hoặc ít nhất sau bốn quý tính từ quý đầu tiên phát sinh số thuế giá trị gia tăng chưa được khấu trừ mà vẫn còn số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế.

2. Về kê khai, nộp thuế đối với các nhà máy thủy điện và nhà máy nhiệt điện hạch toán phụ thuộc EVN:

Tại Khoản 4, Điều 4, Chương II Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định:

Đối với điện của các nhà máy thủy điện hạch toán phụ thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, bao gồm cả điện của các nhà máy thủy điện hạch toán phụ thuộc các Tổng công ty phát điện thuộc Tập đoàn điện lực Việt Nam, giá tính thuế giá trị gia tăng để xác định số thuế giá trị gia tăng nộp tại địa phương nơi có nhà máy được tính bằng 60% giá bán điện thương phẩm bình quân năm trước chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Trả lời công văn số 4730/EVN-TCKT ngày 24/11/2014 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đề nghị xem xét sửa đổi một số điểm liên quan đến việc hoàn thuế GTGT và xác định số thuế GTGT phải nộp tại địa phương nơi có nhà máy thủy điện, nhiệt điện hạch toán phụ thuộc, về vấn đề này Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định nêu trên, đề xuất của EVN cho phép doanh nghiệp được hoàn thuế GTGT nếu có số thuế GTGT đầu vào lũy kế liên tục ba tháng chưa được khấu trừ hết là không có cơ sở để giải quyết.

Về vấn đề này, Bộ Tài chính đã có công văn số 11247/BTC-TCT ngày 23/8/2013 và Tổng cục Thuế đã có công văn số 5233/TCT-DNL ngày 24/11/2014 hướng dẫn EVN thực hiện, đề nghị EVN thực hiện theo các công văn nêu trên.

 

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO