Kê khai quyết toán thuế chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh

02/03/2018 515 lượt xem    

Công văn Số: 426/TCT-KK
V/v: Kê khai thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng BĐS ngoại tỉnh.

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Long An

Trả lời Công văn số 2631/CT-TTHT ngày 24/12/2015 của Cục Thuế tỉnh Long An về việc kê khai quyết toán thuế chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh, Tng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 2, Khoản 4, Điều 16, TT 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của BTC sửa đổi Điều 12, TT số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ,

Trường hợp Công ty CP đầu tư Nam Long có trụ sở chính tại TP.H Chí Minh là doanh nghiệp có chức năng kinh doanh bất động sản có dự án đầu tư khu dân cư tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An (công ty không thành lập chi nhánh, ban quản lý,.. tại Long An). Công ty đã kê khai tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) theo tỷ lệ 1% trên doanh thu thu được tiền ứng trước của khách hàng theo tiến độ tại Chi cục Thuế huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Khi bàn giao bất động sản cho khách hàng, Công ty CP đầu tư Nam Long tự xác định:

+ Doanh thu

+ Chi phí

+ Thuế TNDN phải nộp

từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản; thực hiện nộp thuế TNDN bổ sung (nếu có) vào lần tạm tính thuế TNDN quý tương ứng tại TP.H Chí Minh sau khi trừ đi thuế TNDN đã kê khai tạm nộp theo tiến độ tại Long An. Kết thúc năm tài chính, Công ty làm thủ tục quyết toán thuế TNDN tại TP.HCM cho toàn bộ hoạt động chuyển nhượng bất động sản theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế được biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO