Kê khai, khấu trừ, tính và nộp thuế GTGT đối với hoạt động nhận chuyển nhượng dự án bất động sản

02/02/2018 716 lượt xem    

Trường hợp khi nhận chuyển nhượng dự án đầu tư, bên chuyển nhượng đã lập hóa đơn GTGT, đã kê khai, nộp thuế GTGT với thuế suất 10%, Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư địa ốc No Va (bên nhận chuyển nhượng) đã thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định, đã kê khai, khấu trừ thuế GTGT và hai bên có biên bản cam kết về việc không thực hiện Điều chỉnh hóa đơn, kê khai, nộp thuế, khấu trừ thuế do việc Điều chỉnh gặp khó khăn và phát sinh thủ tục thì có phải thực hiện Điều chỉnh lại hay không? Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn các quy định về việc việc Kê khai, khấu trừ, tính và nộp thuế GTGT đối với hoạt động nhận chuyển nhượng dự án bất động sản theo hướng dẫn tại Công văn số 2144/TCT-CS ngày 20 tháng 5 năm 2016, cụ thể như sau: 

Căn cứ nội dung trình bày của Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư địa ốc NoVa tại công văn số 90/2016-CV-NVLG giao Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra cụ thể các hợp đồng chuyển nhượng dự án đầu tư bất động sản giữa Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư địa ốc No Va (bên nhận chuyển nhượng) với bên chuyển nhượng trước khi Tổng cục Thuế ban hành công văn số 5210/TCT-CS ngày 8/12/2015:

Trường hợp khi nhận chuyển nhượng dự án đầu tư, bên chuyển nhượng đã lập hóa đơn GTGT, đã kê khai, nộp thuế GTGT với thuế suất 10%, Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư địa ốc No Va (bên nhận chuyển nhượng) đã thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định, đã kê khai, khấu trừ thuế GTGT và hai bên có biên bản cam kết về việc không thực hiện Điều chỉnh hóa đơn, kê khai, nộp thuế, khấu trừ thuế do việc Điều chỉnh gặp khó khăn và phát sinh thủ tục thì không thực hiện Điều chỉnh lại.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO