Hướng dẫn về việc áp dụng phương pháp khấu trừ thuế GTGT

27/12/2018 493 lượt xem    

Công văn số 2215/TCT-CS

V/v áp dụng phương pháp khấu trừ thuế GTGT

Kính gửi: – Cục Thuế thành phố Đà Nẵng
– Công ty TNHH Một thành viên TASECO OCEANVIEW Đà Nẵng
(Lô B4.1-01-Khu An Cư 2 mở rộng, Đ.Hoàng Sa, P.Phước Mỹ, Q.Sơn Trà, Tp.Đà Nẵng)

Tổng cục Thuế nhận được:

Công văn số 003-2014-ACC/CV-TO ngày 31/5/2014 của Công ty TNHH Một thành viên TASECO OCEANVIEW Đà Nẵng.

Về việc đề nghị tiếp tục được áp dụng phương pháp khấu trừ thuế GTGT.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 3 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính; hướng dẫn thuế GTGT hướng dẫn áp dụng phương pháp khấu trừ thuế:

“3. Cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế, bao gồm:

b) Doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh đang hoạt động; nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ.

c) Doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập có thực hiện đầu tư, mua sắm tài sản cố định, máy móc, thiết bị; có giá trị từ 1 tỷ đồng trở lên ghi trên hoá đơn mua tài sản cố định, máy móc, thiết bị, kể cả hoá đơn mua tài sản cố định, máy móc, thiết bị trước khi thành lập; (không bao gồm ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống của cơ sở kinh doanh không hoạt động vận tải, du lịch, khách sạn); tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam theo hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ.

Doanh nghiệp, hợp tác xã hướng dẫn tại điểm a khoản này phải gửi Thông báo về việc áp dụng phương pháp khấu trừ thuế cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là ngày 20 tháng 12 hàng năm.

Cơ sở kinh doanh hướng dẫn tại điểm b, c khoản này phải gửi Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp cùng với hồ sơ đăng ký thuế.”

Căn cứ hướng dẫn tại công văn số 5485/BTC-TCT ngày 24/5/2014 của Bộ Tài chính.

Theo trình bày tại công văn số 003-2014-ACC/CV-TO ngày 31/5/2014 thì Công ty TNHH Một thành viên TASECO OCEANVIEW Đà Nẵng được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong tháng 12/2013:

– Là doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư của Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Hàng Không Thăng Long là đơn vị nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ;

– Có vốn điều lệ là 30 tỷ đồng và tính đến thời điểm hiện nay Công ty đã thực hiện đầu tư mua sắm tài sản cố định, máy móc, thiết bị có giá trị trên 1 tỷ đồng;

– Quý I/2014 Công ty TNHH Một thành viên TASECO OCEANVIEW Đà Nẵng; đã thực hiện khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế để kê khai thuế GTGT đầu vào đối với các vật tư, trang thiết bị mua vào và đã đặt in hóa đơn GTGT;

Căn cứ các quy định trên thì Công ty TNHH Một thành viên TASECO OCEANVIEW Đà Nẵng; thuộc đối tượng đăng ký áp dụng phương pháp khấu trừ thuế GTGT. Đề nghị Cục thuế Đà Nẵng hướng dẫn Công ty TNHH Một thành viên TASECO OCEANVIEW Đà Nẵng; gửi Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế tới cơ quan thuế; để đăng ký áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Đà Nẵng và Công ty TNHH Một thành viên TASECO OCEANVIEW Đà Nẵng được biết.

Chúc các bạn thành công

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO