Hướng dẫn về đối tượng áp dụng chính sách giảm tiền thuê đất

26/12/2018 471 lượt xem    

Công văn số 1493/TCT-CS

Vướng mắc thực hiện chính sách giảm tiền thuê đất

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng.

Trả lời công văn số 144/CT-QLCKTTĐ ngày 21/1/2014 của Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng:

Về việc vướng mắc trong thực hiện chính sách giảm tiền thuê đất

Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Tại Điểm a, Khoản 1, Điều 6 Thông tư số 16/2013/TT-BTC ngày 08/02/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc gia hạn, giảm một số khoản thu ngân sách Nhà nước theo Nghị quyết số 02/ND-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu quy định đối tượng áp dụng giảm tiền thuê đất:

“1. Đối tượng áp dụng

a) Tổ chức kinh tế (bao gồm cả các đơn vị sự nghiệp có thu, hợp tác xã), hộ gia đình, cá nhân được nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê hàng năm từ trước ngày 31/12/2010, sử dụng đất đúng mục đích, từ năm 2011 thuộc diện phải điều chỉnh đơn giá thuê đất theo quy định tại Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ và số tiền thuê đất phát sinh năm 2013, năm 2014 tăng hơn 2 lần so với số tiền thuê đất phát sinh năm 2010.

Số tiền thuê đất làm căn cứ xem xét giảm theo Nghị quyết số 02/NQ-CP và quy định tại Thông tư này là số tiền thuê đất phát sinh trong năm chưa trừ tiền bồi thường, hỗ trợ được trừ vào tiền thuê đất phải nộp theo quy định của pháp luật.”

Căn cứ quy định trên:

Trường hợp Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại TCB được Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho thuê đất để sản xuất kinh doanh theo Quyết định số 1185/QĐ-UBND ngày 25/5/2011 sau thời điểm ngày 31/12/2010. Theo đó, Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại TCB không thuộc đối tượng được xem xét giảm tiền thuê đất quy định tại Điểm a, Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 16/2013/TT-BTC ngày 08/02/2013 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng được biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO