Hướng dẫn ưu đãi thuế TNDN đối với phần tăng tài sản cố định

28/03/2018 472 lượt xem    

Mục lục bài viết

Trường hợp Công ty TNHH Lovetex industrial Việt Nam cho rằng Quyết định hành chính số 833/QĐ-CT ngày 21/9/2015 của Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Đồng Nai về việc xử lý vi phạm về thuế đối với Công ty chưa phù hợp quy định của pháp luật và tình hình thực tế Công ty thì trình tự và thời hiệu khướu nại về vấn đề trên của công ty phải tuân theo những quy định gì? Bài viết dưới đây sẽ giúp tìm hiểu kỹ hơn và chỉ ra các bước hướng dẫn về ưu đãi thuế TNDN đối với phần tăng tài sản cố định theo căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 4986/TCT-CS, ngày 25 tháng 11 năm 2015. Nội dung cụ thể như sau:

– Tại Khoản 1 Điều 7 Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011 của Quốc Hội quy định trình tự khiếu nại như sau:

“Điều 7. Trình tự khiếu nại

Khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành chính là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì người khiếu nại khiếu nại lần đầu đến người đã ra quyết định hành chính hoặc cơ quan có người có hành vi hành chính hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính…”

– Tại Điều 9 Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011 của Quốc Hội quy định thời hiệu khiếu nại như sau:

“Điều 9. Thời hiệu khiếu nại

Thời hiệu khiếu nại là 90 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hành chính hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính…”

Tổng cục Thuế đã tiếp nhận công văn số CV151002/CV ngày 16/10/2015 của Công ty TNHH Lovetex Industrial Việt Nam về ưu đãi thuế TNDN đối với phần tăng tài sản cố định từ năm 2009 đến năm 2013. Sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Lovetex Industrial Việt Nam được biết:

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Lovetex industrial Việt Nam cho rằng Quyết định hành chính số 833/QĐ-CT ngày 21/9/2015 của Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Đồng Nai về việc xử lý vi phạm về thuế đối với Công ty chưa phù hợp quy định của pháp luật và tình hình thực tế Công ty thì Công ty thực hiện trình tự, thủ tục khiếu nại theo quy định của Luật Khiếu nại.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico4

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO