Hướng dẫn khấu trừ thuế GTGT đối với hàng nhập khẩu

09/01/2019 572 lượt xem    

Công văn số 4826/TCT-KK
V/v khấu trừ thuế GTGT đối với hàng nhập khẩu

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Lào Cai

Trả lời công văn số 1893/CT-KTT1 ngày 26/8/2014 của Cục Thuế tỉnh Lào Cai về việc khấu trừ thuế GTGT đối với hàng nhập khẩu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 6, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT ngày 19/6/2013;

“…

2. Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào được quy định như sau:

a) Có hóa đơn GTGT mua hàng hóa, dịch vụ hoặc chứng từ nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu;… ”

Căn cứ quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Điều 2 và Điểm a, Khoản 2, Điều 9 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT.

Căn cứ Công văn số 1893/CT-KTT1 ngày 26/8/2014 của Cục Thuế tỉnh Lào Cai thì: Theo thỏa thuận hợp đồng giữa Công ty CP DAP số 2 – VINACHEM và Liên danh Nhà thầu đứng đầu là Công ty TNHH Công chứng cổ phần Toyo – Thái, trong đó Công ty TNHH Toyo – Việt Nam là thành viên có ghi rõ: “Giá Hợp đồng là giá trọn gói không điều chỉnh trong quá trình thực hiện, đã bao gồm toàn bộ các loại thuế và phí như VAT, thuế TNDN, thuế TNCN

Giá trọn gói của Nhà thầu không bao gồm thuế nhập khẩu cho các thiết bị vật tư được miễn thuế theo chính sách ưu đãi của Chính phủ Việt Nam cho dự án này. Trường hợp thiết bị và vật tư nhập khẩu không thuộc đối tượng ưu đãi thì Nhà thầu phải chịu thuế nhập khẩu cho phần thiết bị và vật tư này”.

Vì vậy, trường hợp của Công ty CP DAP số 2 – VINACHEM là đơn vị nhập khẩu theo Tờ khai nhập khẩu và theo Thông báo trên chứng từ ghi số lệ phí phải thu của Chi cục Hải quan Cửa khẩu Lào Cai. Trên Giấy nộp tiền vào Ngân sách Nhà nước, Người nộp thuế là: Công ty CP DAP số 2 – VINACHEM, Người nộp thay là: Công ty TNHH Toyo – Việt Nam. Như vậy Công ty CP DAP số 2 – VINACHEM được sử dụng giấy nộp tiền do Công ty TNHH Toyo Thái – Việt Nam nộp thay để thực hiện kê khai, khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào nếu đáp ứng đủ các điều kiện khác theo quy định.

Công ty CP DAP số 2 – Vinachem và Công ty TNHH Toyo – Việt Nam phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc hạch toán sổ sách, chứng từ kế toán và giao dịch giữa hai công ty theo đúng chế độ quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Lào Cai được biết./.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO