Hướng dẫn kê khai, khấu trừ thuế GTGT của dự án thủy điện ĐắkR’Tih

06/02/2018 822 lượt xem    

Công văn số: 3971/TCT-KK

V/v kê khai, khấu trừ thuế GTGT của dự án thủy điện ĐắkR’Tih

 

Kính gửi:

– Cục Thuế tỉnh Đắk Nông;
– Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 359/CT-KK&KTT ngày 29/03/2017 của Cục Thuế tỉnh Đắk Nông nêu vướng mắc về việc kê khai, khấu trừ thuế GTGT của dự án thủy điện ĐắkR’Tih.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ các quy định tại:

– Khoản 3.3 Mục II Phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính quy định về khai thuế GTGT;

– Điểm c khoản 3 Điều 10 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính quy định về khai thuế GTGT;

– Khoản 3 phần C Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định về đối tượng và trường hợp được hoàn thuế GTGT;

– Khoản 3 Điều 18 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính quy định về đối tượng và trường hợp được hoàn thuế GTGT.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Tổng công ty xây dựng số 1- TNHH MTV (Tổng công ty) có trụ sở chính tại thành phố Hồ Chí Minh được Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án Nhà máy thủy điện ĐắkR’Tih tại địa bàn tỉnh Đắk Nông thì:

– Trong giai đoạn dự án đầu tư chưa đi vào hoạt động, Tổng công ty thực hiện khai thuế, hoàn thuế cho dự án đầu tư tại Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh theo hướng dẫn tại khoản 3.3 Mục II Phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007, khoản 3 phần C Thông tư số 129/2008/TT-BTCngày 26/12/2008 và điểm C khoản 3 Điều 10 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.

– Tháng 12/2011, nhà máy hoàn thành và đi vào hoạt động, Tổng công ty xây dựng số 1 – TNHH MTV đã bàn giao cho Công ty cổ phần thủy điện ĐắkR’Tih, là Công ty con trực thuộc Tổng công ty xây dựng số 1 – TNHH MTV, hạch toán độc lập để quản lý và vận hành thì đối với các hóa đơn phát sinh sau thời điểm dự án hoàn thành:

+ Trước ngày 01/03/2012 (là ngày Thông tư số 129/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính có hiệu lực), Tổng công ty được kê khai tại Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh theo quy định tại văn bản pháp luật nêu trên trong giai đoạn này.

+ Từ ngày 01/03/2012 (là ngày Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính có hiệu lực), theo quy định Tổng công ty phải tổng hợp số thuế GTGT phát sinh, số thuế đã hoàn, số thuế chưa hoàn, bàn giao cho Công ty cổ phần thủy điện ĐắkR’Tih để Công ty cổ phần thủy điện ĐắkRTih tiếp tục kê khai, nộp thuế tại Cục Thuế tỉnh Đắk Nông.

Trường hợp từ tháng 06/2012 đến tháng 12/2015, Tổng công ty vẫn tiếp tục kê khai, khấu trừ đối với các hóa đơn GTGT đầu vào của dự án đầu tư nhà máy thủy ĐắkR’Tih, số tiền 19.312.106.523 đồng là chưa đúng quy định, đề nghị Tổng công ty bàn giao số thuế nêu trên cho Công ty cổ phần thủy điện ĐắkR’Tih để Công ty cổ phần thủy điện ĐắkR”Tih tiếp tục kê khai, khấu trừ tại Cục Thuế tình Đắk Nông.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Đắk Nông, Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh được biết và thực hiện./.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại https://calico.vn/ hoặc http://kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO