Hướng dẫn đăng ký tài khoản ngân hàng với Sở kế hoạch – đầu tư.

18/01/2021 622 lượt xem    

Hướng dẫn đăng ký tài khoản ngân hàng với Sở KH-ĐT

  Doanh nghiệp mới mở thêm tài khoản ngân hàng, đăng ký bổ sung tài khoản ngân hàng hoặc mới thành lập cần đăng ký tài khoản ngân hàng lần đầu với Sở kế hoạch đầu tư thực hiện theo hướng dẫn dưới đây:

Update 1: Lưu ý trên khối dữ liệu online không được tick vào phần ngành nghề kinh doanh, thông tin về vốn và thông tin về người đại diện. Chỉ điền thông tin vào phần thông tin về thuế, người liên hệ, người ký.

Update 2: Hiện tại biểu mẫu áp dụng theo thông tư 02/2019 của Bộ Kế hoạch và đầu tư (đã update tại phần tải về phía dưới)

Update 3: Theo quy định mới của thông tư 02/2019/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Phần thông tin về kế toán trưởng: Bắt buộc Phần thông tin về Giám đốc: Nếu Giám đốc không phải người đại diện theo pháp luật của công ty thì bắt buộc phải điền thông tin về giám đốc tại phần này

Update 4: Phần thông tin về kế toán trưởng đã được đưa vào phần thông tin về thuế (trước đây nằm ở phần thông tin người quản lý khác)

Hồ sơ cần chuẩn bị:

1. Thông báo thay đổi nội dung ĐKDN – mẫu II-1 theo thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT – điền đầy đủ thông tin, người đại diện theo pháp luật ký đóng dấu và scan để nộp online

2. Giấy ủy quyền của Người đại diện theo pháp luật cho cá nhân (kế toán) thực hiện thủ tục – điền đầy đủ thông tin, người đại diện theo pháp luật ký đóng dấu và scan để nộp online

3. CMND của cá nhân thực hiện thủ tục – 01 bản photo và 01 bản scan để nộp online Thực hiện nộp online

B1: Đăng ký tài khoản tại địa chỉ: https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn

Huong-dan-dang-ky-tai-khoan-ngan-hang-voi-So-ke-hoach-dau-tu-kiemtoancalico

B2: Sau khi được cấp tài khoản, đăng nhập và chọn “quản lý thông tin cá nhân”, chọn “yêu cầu tài khoản đăng ký kinh doanh”

Huong-dan-dang-ky-tai-khoan-ngan-hang-voi-So-ke-hoach-dau-tu-kiemtoancalico-2

B3: Điền đầy đủ các thông tin, tải CMND bản scan lên, tick “Tôi đồng ý…” và chọn “Xác nhận”

Huong-dan-dang-ky-tai-khoan-ngan-hang-voi-So-ke-hoach-dau-tu-kiemtoancalico-3

Chờ email của cơ quan đkkd cấp tài khoản đăng ký kinh doanh để thực hiện nộp hồ sơ qua mạng (thường từ 1 – 2 ngày sẽ được cấp tài khoản) B4: Sau khi đã được cấp tài khoản đkkd, đăng nhập lại trang https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn, chọn “Dịch vụ công”, chọn “Đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử”. Chọn “Đăng ký doanh nghiệp”, chọn “Nộp hồ sơ sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh”

Huong-dan-dang-ky-tai-khoan-ngan-hang-voi-So-ke-hoach-dau-tu-kiemtoancalico-4

B5: Chọn “Đăng ký thay đổi…” và ấn “Tiếp theo”. Gõ mã số doanh nghiệp và ấn “Tìm kiếm”, tên doanh nghiệp hiện lên, ấn “Tiếp theo”

Huong-dan-dang-ky-tai-khoan-ngan-hang-voi-So-ke-hoach-dau-tu-kiemtoancalico-5

B6: Tick chọn “Thông báo thay đổi” (Chỗ này phải chọn đúng, nếu không bạn sẽ lòng vòng hồ sơ rất mất thời gian mà không thực hiện được)

Huong-dan-dang-ky-tai-khoan-ngan-hang-voi-So-ke-hoach-dau-tu-kiemtoancalico-6

B7: Tick chọn “Thông báo thay đổi nội dung ĐKDN”, tick “Chọn”, tick tiếp vào “Khác”, tick “Chọn”

Huong-dan-dang-ky-tai-khoan-ngan-hang-voi-So-ke-hoach-dau-tu-kiemtoancalico-7

B8: Ấn “tiếp theo”, “OK”, chọn “Bắt đầu” B9: Điền thông tin vào các phần “Thông tin về thuế”, “Người liên hệ”, “Người ký” » “Thông tin về thuế”: Kéo xuống phần tài khoản ngân hàng, kích “thêm tài khoản ngân hàng”, gõ tên ngân hàng và số tài khoản vào ô tương ứng

Huong-dan-dang-ky-tai-khoan-ngan-hang-voi-So-ke-hoach-dau-tu-kiemtoancalico-8

Điền xong thì ấn “Lưu” » “Người liên hệ”: Điền các thông tin của bạn (người làm thủ tục) vào, nhớ điền địa chỉ email » “Người ký”: Nhập địa chỉ email của bạn, ấn tìm kiếm, điền chức danh của bạn là “Người đại diện theo ủy quyền” Điền xong các thông tin thì ấn “Lưu” B10: Tải lên các tài liệu scan (PDF), bao gồm: Thông báo thay đổi nội dung ĐKDN, Giấy ủy quyền, CMND người làm thủ tục

Huong-dan-dang-ky-tai-khoan-ngan-hang-voi-So-ke-hoach-dau-tu-kiemtoancalico-9

Sau khi tải xong xuôi, ấn lưu, ấn trở về, chọn “Ký số/xác thực bằng tài khoản ĐKKD”, gõ mã xác thực, Chọn “Nộp hồ sơ vào phòng ĐKKD”, gõ mật khẩu của bạn. Nộp hồ sơ bản cứng lên phòng ĐKKD và nhận kết quả Sau khi nộp xong, bạn sẽ nhận được email hẹn ngày có kết quả. Đến ngày đó (thường cuối ngày), Phòng ĐKKD sẽ gửi mail thông báo hồ sơ hợp lệ (nếu hồ sơ không hợp lệ thì chỉnh sửa theo yêu cầu của họ trong thông báo). Bạn đem các tài liệu sau (bản cứng) lên Sở KHĐT để nộp và nhận kết quả: 1. Thông báo thay đổi nội dung ĐKDN – bản gốc có ký đóng dấu đầy đủ 2. Giấy ủy quyền – bản gốc có ký đóng dấu đầy đủ 3. CMND của cá nhân thực hiện thủ tục – 01 bản photo kèm bản gốc để họ đối chiếu 4. Giấy biên nhận hồ sơ (in thông báo tiếp nhận hồ sơ trên email ra) – không ký 5. Thông báo hồ sơ hợp lệ (in thông báo hồ sơ hợp lệ trên email ra) – không ký Cách điền mẫu II-1 theo thông tư 20/2015/TT-BKHĐT

Huong-dan-dang-ky-tai-khoan-ngan-hang-voi-So-ke-hoach-dau-tu-kiemtoancalico-1
Huong-dan-dang-ky-tai-khoan-ngan-hang-voi-So-ke-hoach-dau-tu-kiemtoancalico-2
Huong-dan-dang-ky-tai-khoan-ngan-hang-voi-So-ke-hoach-dau-tu-kiemtoancalico-3

Giấy biên nhận

Huong-dan-dang-ky-tai-khoan-ngan-hang-voi-So-ke-hoach-dau-tu-kiemtoancalico-10

Thông báo hồ sơ hợp lệ

Huong-dan-dang-ky-tai-khoan-ngan-hang-voi-So-ke-hoach-dau-tu-kiemtoancalico-11

Trên đây là bài viết về đăng ký tài khoản ngân hàng với Sở Kế hoạch Đầu tư. Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết!

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO