Hoàn thuế thuế GTGT cho các dự án ODA thanh toán bằng NSNN

08/01/2019 671 lượt xem    

Công văn số 4742/TCT-KK
V/v khấu trừ 2 % thuế GTGT

Kính gửi: Công ty Cổ phần cơ điện Thủ Đức

TCT nhận được CV số 1763/CĐTĐ-KTTC ngày 12/9/2014 của CTCP cơ điện Thủ Đức (địa chỉ: km số 9, xa lộ Hà Nội, phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức) về việc hướng dẫn hoàn 2% thuế GTGT cho gói thầu cung cấp máy biến áp Công ty Điện lực An Giang. Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại TT số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của BTC:

  • Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế,
  • Hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và NĐ số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ:

– Khoản 1(e) Điều 10:

“Trường hợp người nộp thuế 

  • Có hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai
  • Mà không thành lập đơn vị trực thuộc tại địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính

(sau đây gọi là kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh)

thì người nộp thuế phải nộp hồ sơ khai thuế cho Chi cục Thuế quản lý tại địa phương có hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai đó.”

– Khoản 3 Điều 24:

“Kho bạc nhà nước trên địa bàn có trách nhiệm khấu trừ số thuế GTGT để nộp vào NSNN theo tỷ lệ quy định là 2% trên số tiền thanh toán khối lượng các công trình, hạng mục công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn bằng nguồn vốn NSNN, các dự án ODA thuộc diện chịu thuế GTGT”.

Căn cứ hướng dẫn tại điểm 1 CV số 6789/BTC-TCT ngày 29/5/2013 của BTC về việc khấu trừ 2% thuế GTGT hướng dẫn cụ thể khoản 3, Điều 24 TT số 28/2011/TT-BTC:

“- Người nộp thuế có hoạt động xây dựng cơ bản được chủ đầu tư

  • Thanh toán cho khối lượng các công trình, hạng mục công trình xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn NSNN,
  • Thanh toán từ nguồn NSNN cho các công trình xây dựng cơ bản của các dự án sử dụng vốn ODA (phần vốn đối ứng trong nước thanh toán tại Kho bạc Nhà nước cho các công trình xây dựng cơ bản của các dự án ODA),

không kể có trụ sở chính hay không có trụ sở chính trên địa bàn tỉnh, thành phố hoặc quận, huyện nơi có hoạt động xây dựng công trình đều thuộc diện Kho bạc Nhà nước khấu trừ số thuế GTGT để nộp vào NSNN.

Số thuế GTGT khấu trừ được xác định bằng 2% giá trị khối lượng hoàn thành công trình, hạng mục công trình xây dựng cơ bản đã được Kho bạc Nhà nước chấp nhận trong từng lần chủ đầu tư đề nghị thanh toán được chủ đầu tư tính toán bao gồm cả:

  • Giá trị tư vấn giám sát,
  • Khảo sát thiết kế lập kế hoạch dự án…

ghi trên cùng hợp đồng của công trình, hạng mục công trình xây dựng cơ bản.

– Không thực hiện khấu trừ thuế GTGT đối với hợp đồng tư vấn, khảo sát, thiết kế lập dự án, kiểm toán, bảo hiểm”

Căn cứ vào các hướng dẫn nêu trên; trường hợp CTCP cơ điện Thủ Đức (có trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh) có ký kết Hợp đồng mua bán máy biến áp với Công ty điện lực An Giang thuộc dự án “Cấp điện cho các trạm bơm phục vụ sản xuất nông nghiệp năm 2013, tỉnh An Giang”.

Hàng hóa được giao tại kho vật tư của Công ty Điện lực An Giang (trụ sở tại tỉnh An Giang), không thuộc trường hợp Kho bạc Nhà nước nơi chủ đầu tư đề nghị thanh toán thực hiện khấu trừ 2% thuế GTGT.

Do đó, CTCP cơ điện Thủ Đức lập hồ sơ đề nghị hoàn lại số thuế nộp thừa gửi Cục Thuế tỉnh An Giang để được hoàn trả số thuế đã nộp tại Kho bạc Nhà nước tỉnh An Giang từ nguồn NSNN (theo chứng từ khấu trừ 2% thuế GTGT của Kho bạc nhà nước tỉnh An Giang) để được hoàn thuế theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty Cổ phần cơ điện Thủ Đức được biết và thực hiện./.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO