Giữ nguyên mã số thuế khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

08/03/2018 651 lượt xem    

Khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, mã số thuế có phải thay đổi không? Bài viết sau sẽ hướng dẫn giải đáp thắc mắc trên căn cứ vào công văn 248/TCT-KK ngày 21/01/2015

Điều 26 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định quy trình phối hợp tạo và cấp mã số doanh nghiệp:

Tổng cục Thuế có trách nhiệm tạo mã số doanh nghiệp và chuyển mã số doanh nghiệp sang Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp cho doanh nghiệp. . .

Điểm a, Khoản 3, Điều 3 Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn Luật Quản lý thuế Về đăng ký thuế quy định về nguyên tắc cấp mã số thuế:

Tổ chức, cá nhân quy định tại Điều 2 Thông tư này được cấp một mã số thuế duy nhất để sử dụng trong suốt quá trình hoạt động từ khi đăng ký thuế cho đến khi chấm dứt hoạt động, trừ các trường hợp quy định tại điểm d, đ, e khoản này. Mã số thuế được dùng để kê khai thuế, nộp thuế cho tất cả các loại thuế mà người nộp thuế phải nộp, kể cả trường hợp người nộp thuế kinh doanh nhiều ngành nghề khác nhau hoặc hoạt động sản xuất kinh doanh tại các địa bàn khác nhau. . .

Mã số thuế của doanh nghiệp sau khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp được giữ nguyên.

Đối với doanh nghiệp được thành lập theo Luật doanh nghiệp, mã số thuế đồng thời là mã số doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số công văn số 81/VTSG-KHDT ngày 16/01/2015 của Công ty TNHH MTV Vận tải Đường sắt Sài Gòn về việc giữ nguyên mã số thuế khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty Vận tải hành khách Đường sắt Sài Gòn (loại hình doanh nghiệp: doanh nghiệp nhà nước) chuyển đổi thành Công ty TNHH MTV Vận tải Đường sắt Sài Gòn (loại hình doanh nghiệp: công ty TNHH MTV) theo Quyết định số 1973/QĐ-ĐS ngày 17/12/2014 của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, thì mã số thuế của doanh nghiệp sau khi chuyển đổi được giữ nguyên.

Công ty TNHH MTV Vận tải Đường sắt Sài Gòn lập hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Điều 21 Nghị định số43/2010/NĐ-CP ngày 22/5/2012 của Chính phủ nộp cho Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp tỉnh nơi Công ty đặt trụ sở. Sở Kế hoạch và Đầu tư khi chuyển giao dịch sang cơ quan thuế phải chuyển dưới dạng giao dịch thay đổi thông tin, gồm thay đổi tên của Công ty Vận tải hành khách Đường sắt Sài Gòn và thay đổi loại hình doanh nghiệp từ doanh nghiệp nhà nước sang loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn thay vì giao dịch đăng ký thành lập mới doanh nghiệp.

 

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO