Giải quyết vướng mắc chính sách thuế khi thực hiện tách doanh nghiệp

21/01/2019 1037 lượt xem    

Công văn số 1063/TCT-KK

V/v chính sách thuế khi thực hiện tách doanh nghiệp

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 81385/CT-TTHT ngày 20/12/2017 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về vướng mắc chính sách thuế khi thực hiện tách doanh nghiệp. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ các quy định tại:

– Khoản 1 và Khoản 5 Điều 193 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13ngày 26/11/2014 quy định về tách doanh nghiệp;

– Khoản 2 Điều 55 Luật Quản lý thuế quy định về hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp tổ chức lại doanh nghiệp;

– Khoản 3 Điều 13 Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT) quy định các trường hợp hoàn thuế;

– Khoản 7 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT.

Theo BC của Cục Thuế TP Hà Nội tại công văn số 81385/CT-TTHT ngày 20/12/2017 và theo công văn số 10395/CCT-Ktr ngày 30/6/2017 của Chi cục Thuế quận Nam Từ Liêm (cơ quan Thuế trực tiếp quản lý đơn vị) thì:

Công ty CPĐTTM Hà Nội Xanh có biên bản họp ĐHĐCĐ ngày 26/10/2016 về việc tách Công ty thành:

–  Công ty CPĐTTM Hà Nội Xanh, mã số thuế 0101617102 (công ty bị tách)

–  Công ty CPĐT và TMDV Hà Nội Xanh, mã số thuế 0107626174 (công ty được tách).

Sau khi tách DN, Công ty còn số thuế GTGT chưa khấu trừ hết và số thuế TNDN nộp thừa.

Công ty không xin hoàn thuế mà đề nghị:

– Chuyển phần thuế này sang CTY được tách để bù trừ thuế GTGT phát sinh từ HĐKD được tách,

– Số thuế GTGT còn được khấu trừ tương ứng TS, HĐKD chuyển sang công ty được tách theo BB HĐCĐ lập ngày 26/10/2016

– Chuyển giao tài sản, quyền, lợi ích, nghĩa vụ lập

ngày 08/11/2016 giữa công ty bị tách và công ty được tách.

Căn cứ QĐPL và BC của Cục Thuế, TCT thống nhất với đề xuất của Cục Thuế TP Hà Nội:

Đối với số thuế GTGT còn được khấu trừ phải chia tương ứng với giá trị tài sản được chuyển cho công ty bị tách và công ty được tách, số thuế TNDN nộp thừa được chia tách theo nghị quyết của Công ty.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế biết, thực hiện.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO