Giải đáp chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty

08/03/2018 613 lượt xem    

Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật được giải đáp thông qua bài viết

Tổng cục Thuế đã tiếp nhận công văn số 001/CV-VTP ngày 2/3/2015 của Công ty cổ phần Cảng & Dịch vụ Logistics VRG Thanh Phước về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp. Sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế trả lời để Công ty cổ phần Cảng & Dịch vụ Logistics VRG Thanh Phước được biết:

Tại công văn số 001/CV-ỴTP nêu trên, Công ty báo cáo Cục Thuế tỉnh Tây Ninh chưa có ý kiến trả lời cụ thể đối với trường hợp của Công ty.

Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế tỉnh Tây Ninh căn cứ quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp và tình hình thực tế của doanh nghiệp để hướng dẫn thực hiện theo quy định. Trường hợp phát sinh vướng mắc vượt quá thẩm quyền, đề nghị Cục Thuế tỉnh Tây Ninh báo cáo cụ thế, gửi hồ sơ tài liệu liên quan và đề xuất phương án xử lý để Tổng cục Thuế có căn cứ trả lời.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico4

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO