Đối tượng được khấu trừ thuế GTGT

17/01/2018 845 lượt xem    

Công văn số 3319/TCT-CS 

V/v: thuế GTGT.

Kính gửi: Công ty TNHH Thắng Long.
(Đ/c: 234 đường ĐT 852 – K. Tân Hòa – P. An Hòa – TP. Sa Đéc – Đồng Tháp)

Trả lời công văn số 03/CVTL ngày 27/5/2017 của Công ty TNHH Thắng Long hỏi về chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Tại Điều 1 Luật số 106/2016/QH13 ngày 6/4/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật quản lý thuế quy định các trường hợp hoàn thuế:

“1. Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng hoặc trong quý thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo.

Trường hợp cơ sở kinh doanh đã đăng ký nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư mới, đang trong giai đoạn đầu tư có số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư mà chưa được khấu trừ và có số thuế còn lại từ ba trăm triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng…”

Trả lời công văn số 03/CVTL ngày 27/5/2017 của Công ty TNHH Thắng Long hỏi về chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT). Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định nêu trên, Luật 106/2016/QH13 ngày 6/4/2016 quy định cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng hoặc trong quý thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo và không thuộc các trường hợp được hoàn thuế GTGT.

Do đó, đề nghị Công ty thực hiện việc kê khai, nộp thuế theo quy định hiện hành.

Tóm lại, Doanh Nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế. Nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng hoặc trong quý; thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo và không thuộc các trường hợp được hoàn thuế GTGT

Doanh Nghiệp đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư mới; đang trong giai đoạn đầu tư có số thuế GTGT của hàng hóa; dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư mà chưa được khấu trừ và có số thuế còn lại từ ba trăm triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO