Doanh nghiệp không được hưởng ưu đãi thuế TNDN mới thành lập từ dự án đầu tư

26/12/2018 611 lượt xem    

Công văn số 1790/TCT-CS

V/v ưu đãi thuế TNDN

Kính gửi:

– Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh
– Công ty TNHH Thuộc Da Kiến Đỉnh Ba Hùng
(Địa chỉ: Lô C14G- C14H, KCN Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, TP. HCM)

Tổng cục Thuế nhận được công văn:

– Số 02/2013/CV ngày 16/8/2013 của Công ty TNHH Thuộc Da Kiến Đỉnh Ba Hùng;

– Số 10994/CT-KT1 ngày 28/12/2013 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh

Về chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Tại Điểm 6.1.2 Thông tư số 88/2004/TT-BTC ngày 1/9/2004 của BTC sửa đổi; bổ sung Thông tư số 128/2003/TT – BTC nêu trên quy định:

“Cơ sở kinh doanh được thành lập trong các trường hợp dưới đây không được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo diện cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư:

– Cơ sở kinh doanh được thành lập trong các trường hợp chia; tách; sáp nhập; hợp nhất theo quy định của pháp luật;

– Cơ sở kinh doanh được thành lập do chuyển đổi hình thức doanh nghiệp; chuyn đi sở hữu (trừ các trường hợp c phần hóa doanh và giao, bán doanh nghiệp nhà nước theo Nghị định số64/2002/NĐ-CP ngày 19/06/2002, Nghị định số 103/1999/NĐ-CP ngày 10/09/1999 và các Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định trên của Chính phủ).

– Doanh nghiệp tư nhân mới thành lập từ chủ hộ kinh doanh cá thể với ngành nghề kinh doanh và trụ sở kinh doanh như trước đây.

– Doanh nghiệp tư nhân; công ty hợp danh; công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc hợp tác xã mới thành lập mà người đại diện theo pháp luật hoặc người có s vốn góp cao nhất trong cơ sở kinh doanh này đã tham gia hoạt động kinh doanh với vai trò là chủ doanh nghiệp tư nhân; thành viên hợp danh; người đại diện theo pháp luật hoặc người có s vốn góp cao nhất trong các cơ sở kinh doanh đang hoạt động hoặc đã giải th nhưng chưa được 12 tháng tính từ thời điểm giải th cơ sở kinh doanh cũ đến thời điểm thành lập cơ sở kinh doanh mới.

– Tại công văn số 03/2012/CV ngày 31/8/2012 của Công ty Thuộc Da Kiến Đỉnh Ba Hùng thì Công ty có trình bày:

“Tiền thân công ty được đầu tư mở rộng từ cơ sở kinh doanh theo Giấy chứng nhận kinh doanh hộ cá thể số P9.14.19. CNG/HKD ngày 01/12/2000 của UBND quận Tân Bình…”.

– Trong công văn số 10994/CTKT1 ngày 28/12/2012 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh gửi Tổng cục Thuế, Cục Thuế báo cáo:

“thời điểm thành lập Công ty Ba Hùng, cơ sở kinh doanh LiHùng Di còn tn tại, ngày 6/10/2008 ông Lin Hùng Di đã nộp thuế đầy đủ, đã thanh hủy hóa đơn. Công ty Ba Hùng thành lập năm 2005, trên cơ sở ông Lin Hùng Di (chủ hộ cá thể Lin Hùng Di) góp vốn 20%, còn lại ông Lin Cốc Long góp vốn 80%”.

Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế căn cứ quy định và tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Thuộc Da Kiến Đỉnh Ba Hùng và thời gian giải thể hộ kinh doanh cá thể Lin Hùng Di để xác định: Nếu Công ty TNHH Thuộc Da Kiến Đỉnh Ba Hùng thành lập mới không thuộc các trường hợp quy định tại Điểm 6.1.2 Thông tư số 88/2004/TT-BTC ngày 1/9/2004 của Bộ Tài chính thì Công ty TNHH Thuộc Da Kiến Đỉnh Ba Hùng được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo diện doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư nếu thực tế hoạt động kinh doanh đáp ứng các điều kiện ưu đãi theo quy định.

TCT thông báo để Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh và Công ty TNHH Thuộc Da Kiến Đỉnh Ba Hùng biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO