Điều kiện khấu trừ, hoàn thuế GTGT khi thanh toán bù trừ qua ngân hàng

28/12/2018 634 lượt xem    

Công văn số 2735/TCT-CS

V/v chính sách thuế GTGT

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 53098/CT-HTr ngày 31/12/2013 của Cục Thuế thành phố Hà Nội

Về việc thanh toán bù trừ qua ngân hàng các khoản phải thu, phải trả của Chi nhánh Công ty Liên doanh TNHH Nippon Express Việt Nam tại Hà Nội với các công ty thành viên trong cùng Tập đoàn Nippon Express (trụ sở tại Tokyo Nhật Bản) có được coi là chứng từ thanh toán qua ngân hàng không

Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Điểm 1.2 Mục II Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của BTC:

Hướng dẫn điều kiện để hàng hóa; dịch vụ xuất khẩu được áp dụng mức thuế suất 0%.

Căn cứ Tiết c.3 Điểm 1.3 Mục III. Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của BTC:

Hướng dẫn hàng hóa; dịch vụ xuất khẩu phải thanh toán qua ngân hàng.

Căn cứ Điều 1 Thông tư số 112/2009/.TT-BTC ngày 02/06/2009 của BTC:

Hướng dẫn các điều kiện để vận tải quốc tế được áp dụng thuế suất 0%.

Về nội dung này, Tổng cục Thuế có công văn số 1195/TCT-CS ngày 14/04/2014 xin ý kiến Ngân hàng Nhà nước. Ngày 13/05/2014, Ngân hàng Nhà nước có công văn số 3167/NHNN-TT nêu có ý kiến như sau:

“Việc thanh toán bù trừ qua ngân hàng cũng được coi là thanh toán qua ngân hàng. Tuy nhiên, để xác định rõ doanh số thanh toán hàng hóa xuất nhập khẩu của Công ty Liên doanh TNHH Nippon Express Việt Nam có phải là khoản tiền đã được thanh toán bù trừ qua ngân hàng và đủ điều kiện được xem xét khấu trừ thuế GTGT đầu vào, hoàn thuế GTGT hay không thì cơ quan thuế cần nghiên cứu thêm các chứng từ thanh toán bù trừ giữa Công ty Liên doanh TNHH Nippon Express Việt Nam với các thành viên trong Tập đoàn Nippon Express thông qua Ngân hàng The Bank of Tokyo-Misubishi UFJ, Ltd như:

– Bảng kê chứng từ thanh toán bù trừ;

– Bảng tổng hợp kết quả bù trừ tại Ngân hàng The Bank of Tokyo-Misubishi UFJ, Ltd … để tách rõ và làm căn cứ tính thuế theo quy định pháp luật.”

Đề nghị Cục Thuế thành phố Hà Nội căn cứ quy định hiện hành và ý kiến của Ngân hàng Nhà nước để thực hiện.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hà Nội biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO