Điều kiện kê khai khấu trừ thuế GTGT

24/01/2018 683 lượt xem    

Doanh nghiệp thỏa mãn những điều kiện nào thì được khấu trừ thuế GTGT đầu vào của hàng hóa dịch vụ? Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn về Điều kiện kê khai khấu trừ thuế GTGT theo Công văn số 22/TCT-DNL ngày 4/1/2017 Kê khai khấu trừ thuế GTGT.

Tại Điểm 1.3(b) Mục III Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định về điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào như sau:

“b) Có chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào, trừ trường hợp tổng giá trị hàng hóadịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT.

Hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn trên hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT nếu không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì không được khấu trừ. Đối với những hóa đơn này, cơ sở kinh doanh kê khai vào mục riêng trong bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào.

Hàng hóa, dịch vụ mua vào theo phương thức thanh toán bù trừ giữa giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào với giá trị hàng hóa bán ra; bù trừ công nợ; thanh toán ủy quyền qua bên thứ ba thanh toán qua ngân hàng mà các phương thức thanh toán này được quy định cụ thể trong hợp đồng cũng được coi là thanh toán qua ngân hàng;

Trường hợp sau khi thực hiện các hình thức thanh toán nêu trên mà phần giá trị còn lại được thanh toán bằng tiền có giá trị từ 20 triệu đng trở lên thì chỉ được khấu trừ thuế đối với trường hợp có chứng từ thanh toán qua ngân hàng. Khi kê khai hóa đơn thuế giá trị gia tăng đầu vào, cơ sở kinh doanh ghi rõ phương thức thanh toán được quy định cụ thể trong hợp đồng vào phần ghi chú trên bng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào.

Trường hợp mua hàng hóa, dịch vụ của một nhà cung cấp có giá trị dưới hai mươi triệu đồng nhưng mua nhiều lần trong cùng một ngày có tổng giá trị trên hai mươi triệu đồng thì chỉ được khấu trừ thuế đối với trường hợp có chứng từ thanh toán qua ngân hàng”.

Tại Điểm 2, 3, 4.2 Công văn số 10220/BTC-TCT ngày 20/07/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Thông tư s 129/2008/TT-BTC về điều kiện khu trừ thuế GTGT đầu vào đối với các trường hợp được coi là thanh toán qua ngân hàng, trường hợp thanh toán nội bộ đủ điều kiện khấu trừ và các trường hợp không đủ điều kiện khấu trừ thuế đầu vào.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO