Quy định đăng ký mã số thuế, khấu trừ và quyết toán thuế TNCN

16/07/2021 846 lượt xem    

Công văn 34368/CT-TTHT năm 2020
V/v khấu trừ thuế thu nhập cá nhân

Dang-ky-ma-so-thue-khau-tru-va-quyet-toan-thue-TNCN

Kính gửi: Tổng công ty tư vấn thiết kế giao thông vận tải – CTCP (TEDI)

Trả lời công văn số 1004/TCKT-TEDI ngày 10/4/2020 của Tổng công ty tư vấn thiết kế giao thông vận tải – CTCP (TEDI) (sau đây gọi là Tổng công ty) về khấu trừ thuế TNCN.

Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 22 Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2006:

“Điều 22. Thời hạn đăng ký thuế

Căn cứ Thông tư số 95/2016/TT-BTC

Hướng dẫn về đăng ký thuế:Tại khoản 1 Điều 2 về đối tượng áp dụng:

“Điều 2. Đối tượng áp dụng”

Cá nhân có thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân (trừ cá nhân kinh doanh)…

Tại khoản 1, khoản 4 Điều 5 hướng dẫn về cấp về sử dụng mã số thuế:

“Điều 5. Cấp và sử dụng mã số thuế”

1. Cấp mã số thuế
 • Người nộp thuế thực hiện đăng ký thuế để được cấp mã số thuế theo quy định
 • Cá nhân được cấp một mã số thuế duy nhất để sử dụng trong suốt cuộc đời …
2. Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền đăng ký thuế qua cơ quan chi trả thu nhập

Cá nhân có phát sinh thu nhập từ tiền lương, tiền công tại cơ quan chi trả thu nhập được ủy quyền cho cơ quan chi trả thu nhập thực hiện thủ tục đăng ký thuế, đăng ký người phụ thuộc với cơ quan thuế thay cho cá nhân.

3. Cá nhân cùng lúc nộp thuế thu nhập cá nhân qua nhiều cơ quan chi trả thu nhập
 • Chỉ ủy quyền đăng ký thuế tại một cơ quan chi trả thu nhập để được cấp mã số thuế.
 • Cá nhân thông báo mã số thuế của mình với các cơ quan chi trả thu nhập khác

Căn cứ Thông tư số 111/2013/TT-BTC

Hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân

Tại khoản 1 Điều 25 hướng dẫn về khấu trừ thuế TNCN:

“1. Khấu trừ thuế

b) Thu nhập từ tiền lương, tiền công
 • Đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế theo Biểu thuế lũy tiến từng phẩn, kể cả trường hợp cá nhân ký hợp đồng từ ba (03) tháng trở lên tại nhiều nơi.
 • Đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên nhưng nghỉ làm trước khi kết thúc hợp đồng lao động thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập vẫn thực hiện khấu trừ thuế theo Biểu thuế lũy tiến từng phần.

Căn cứ khoản 3 Điều 21 Thông tư số 92/2015/TT-BTC

Quy định về sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC:

“3. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 16

1. Khai thuế đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công

a.3) Khai quyết toán thuế
 • Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm khai quyết toán thuế nếu có số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo…
Ủy quyền quyết toán thuế
 • Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế thay trong các trường hợp:

b.2.2) Đối với cá nhân ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế thay

Cá nhân ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thay theo mẫu số 02/UQ-QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC; kèm theo bản chụp hóa đơn, chứng từ chứng minh đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học (nếu có)…”

Căn cứ các quy định nêu trên

Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Về đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân:

 • Cá nhân thuộc diện chịu thuế có trách nhiệm đăng ký kê khai theo quy định.
 • Cá nhân có thể đăng ký trực tiếp hoặc ủy quyền đăng ký qua cơ quan chi trả.

Về khấu trừ thuế và quyết toán thuế thu nhập cá nhân:

Trường hợp Tổng công ty ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên với cá nhân cư trú

Khi chi trả thu nhập từ tiền lương, tiền công; Tổng công ty thực hiện khấu trừ thuế theo Biểu thuế lũy tiến từng phần theo hướng dẫn tại điểm b khoản 1 Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC.

Trường hợp Tổng công ty không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng với cá nhân cư trú

Khi trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác theo từng lần phát sinh từ 2.000.000 đồng/lần trở lên; thì Tổng công ty thực hiện khấu trừ thuế TNCN theo tỷ lệ 10% trên thu nhập trước; khi trả cho cá nhân theo hướng dẫn tại điểm i khoản 1 Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC.

Trường hợp người lao động chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10%

Nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi giảm trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế; thì Tổng công ty hướng dẫn cá nhân đăng ký mã số thuế và làm cam kết theo mẫu 02/CK-TNCN ban hành; kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC để Tổng công ty tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

Cuối năm, cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công thuộc đối tượng phải quyết toán thuế có trách nhiệm

Tổng hợp thu nhập của cả năm để quyết toán thuế TNCN trực tiếp với cơ quan thuế hoặc cá nhân làm giấy ủy quyền theo mẫu số 02/UQ-QTT-TNCN gửi Tổng công ty quyết toán thuế thay nếu thuộc đối tượng được ủy quyền quyết toán thuế TNCN theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều 21 Thông tư số 92/2015/TT-BTC nêu trên.

Ngày 18/02/2020 Cục Thuế TP Hà Nội có công văn số 6043/CT-TTHT hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2019 và cấp mã số thuế người phụ thuộc. Tổng công ty có thể truy cập website http://hanoi.gdt.gov.vn (mục Hệ thống văn bản Cục Thuế) để tham khảo.

Nếu còn vướng mắc, công ty liên hệ với Phòng Thanh tra – Kiểm tra số 4 để được hướng dẫn.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời Tổng công ty tư vấn thiết kế giao thông vận tải – CTCP./.

Các bài viết liên quan:

Mọi chi tiết xin liên hệ:

 • Hãng kiểm toán Calico
 • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội.
 • Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, QuậnBa Đình, TP. Hà Nội
 • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
 • Hotline: 0966.246.800
 • Email: calico.vn@gmail.com
 • Website: KiemToanCalico.com | www.calico.vn
Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO