CS thuế liên quan đến chuyển nhượng bất động sản bảo đảm tiền vay

19/01/2019 867 lượt xem    

Công văn số 497/TCT-KK

Chuyển nhượng bất động sản

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hà Nam

Tổng cục Thuế nhận được công văn 4070/CT-TTHT ngày 22/12/2017 của Cục Thuế tỉnh Hà Nam về việc kê khai, nộp thuế đối với bán tài sản bảo đảm tiền vay.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ các quy định tại:

– Điều 16 Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của BTC:

“4. Khai thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản theo quy định của pháp luật về thuế TNDN

a) … Trường hợp DN có trụ sở chính tại tỉnh, thành phố này nhưng có hoạt động chuyển nhượng BĐS tại tỉnh, thành phố khác thì nộp hồ sơ khai thuế tại Cục Thuế hoặc Chi cục Thuế do Cục trưởng Cục Thuế nơi phát sinh hoạt động chuyển nhượng bất động sản quyết định..”

– Điểm a Khoản 1 Điều 2 Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của BTC:

“Trường hợp NNT có hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh mà giá trị công trình xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh bao gồm cả:

Thuế GTGT từ 1 tỷ đồng trở lên,

– Chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh không thuộc trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều này, mà không thành lập đơn vị trực thuộc tại địa phương cấp tỉnh khác nơi NNT có trụ sở chính (sau đây gọi là kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh) thì NNT phải nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quản lý tại địa phương có hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh.

Căn cứ tình hình thực tế trên địa bàn quản lý, giao Cục trưởng Cục Thuế địa phương quyết định về nơi kê khai thuế đối với hoạt động:

– Xây dựng,

– Lắp đặt,

– Bán hàng vãng lai ngoại tỉnh

– Chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh.”

Tổng cục Thuế đã ban hành các công văn hướng dẫn về chính sách thuế liên quan đến bán tài sản bảo đảm tiền vay đối với trường hợp:

– Ngân hàng nông nghiệp và nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Thăng Long (Agribank Thăng Long) bán đấu giá tài sản mà Công ty cổ phần xi măng Thanh Liêm thế chấp vay vốn của Agribank Thăng Long để thu hồi nợ:

– Công văn 3150/TCT-DNL ngày 6/8/2015 về hóa đơn mua bán tài sản bảo đảm tiền vay;

– Công văn 484/TCT-DNL ngày 1/2/2016 về việc chính sách thuế đối với tài sản bảo đảm tiền vay;

– Công văn số 2651/TCT-DNL ngày 19/6/2016 về việc chính sách liên quan đến bán tài sản bảo đảm tiền vay.

Như vậy, Agribank Thăng Long thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT, thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng BĐS ngoại tỉnh với cơ quan thuế tại tỉnh Hà Nam

Theo quy định tại:

– Điều 16 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014

– Điểm a Khoản 1 Điều 2 Thông tư  26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của BTC nêu trên.

Cơ quan thuế tại tỉnh Hà Nam nơi Agribank Thăng Long kê khai; nộp thuế có trách nhiệm theo dõi; đôn đốc việc thực hiện kê khai; nộp thuế và tính tiền chậm nộp thuế đối với đối với hoạt động chuyển nhượng BĐS ngoại tỉnh của Agribank Thăng Long.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Hà Nam được biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO