Công văn số 2412/TCT-CS về hoá đơn

03/12/2020 471 lượt xem    

Số: 2412/TCT-CS

V/v hóa đơn 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 4359/CT-TTHT ngày 27/08/2019 của Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk về cấp hóa đơn lẻ. Về nội dung này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tổng cục Thuế đã có công văn số 959/TCT-TVQT ngày 09/03/2020 trả lời Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk.

Tổng cục Thuế thông báo Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk được biết./.

5/5 - (1 bình chọn)
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
5/5 - (1 bình chọn)

NGHIỆP VỤ CALICO